Menu główne

Trzoda

 • Rośnie zagrożenie epidemiczną biegunką świń

  Zgodnie z zaleceniem Głównego Lekarza Weterynarii, informujemy o wzrastającym zagrożeniu szerzenia się epidemicznej biegunki świń (z ang. PED – Porcine Epidemic Diarrea) w Europie. Epidemiczna biegunka świń jest ostrą, zakaźną i zaraźliwą chorobą wywoływaną przez koronawirus PEDV. Obecność wirusa w jelitach stwierdza się po 36 godzinach od zakażenia....
 • Informacja dla posiadaczy trzody chlewnej w sprawie prawidłowej obsługi zgłoszeń zmiany stanu stada świń

  Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt informuje, że w  związku z przypadkami błędnego wpisywania numeru oznakowanych świń na formularzu "Zgłoszenie zmiany stanu stada świń" należy wpisać w polu Numer identyfikacyjny świni/świń numer siedziby stada, z której zwierzę jest przemieszczane i którym jest oznakowane (art. 18 ust. 1 i art....
 • Czyszczenie i dezynfekcja chlewni

  Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich jest nieodzownym elementem nowoczesnej produkcji zwierzęcej. Oprócz nowoczesnych metod chowu połączonych ze stosowaniem profilaktyki, odkażanie i dezynfekcja stanowi podstawowy czynnik zwalczania chorób.
 • Ochrona dobrostanu loch i loszek - informacja dla hodowców

  Szanowni Państwo: Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, Nr 56 poz. 344 z...
 • Afrykański pomór świń - informacyja dla hodowców i producentów świń

  W związku zagrożeniem jakie stwarza wirus Afrykańskiego pomoru świń (ASF), Główny Lekarz Weterynarii udostępnia materiały informacyjne w celu rozpowszechnienia informacji wśród hodowców i producentów trzody chlewnej.