Przetargi

Aktualne przetargiData ogłoszenia: 2017-05-26

ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych związanych z remontem sufitu podwieszanego oraz wymianą oświetlenia na korytarzu w budynku siedziby Zamawiającego (parter budynku).Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych związanych z remontem sufitu podwieszanego oraz wymianą oświetlenia na korytarzu w budynku siedziby Zamawiającego (parter budynku).

Zakres prac obejmuje:

  1. roboty rozbiórkowe - demontaż starego sufitu wraz z jego konstrukcją oraz instalacji elektrycznej doprowadzającej energię do oświetlenia sufitu. Usunięcie zdemontowanych odpadów;
  2. demontaż starych opraw wraz ze świetlówkami i ich utylizacja;
  3. zamurowanie nieczynnych otworów znajdujących się pod podwieszanym sufitem (ilość otworów zostanie uwidoczniona po demontażu sufitu);
  4. instalowanie sufitów podwieszanych (konstrukcja i uzupełnienie jej płytami);
  5. wykonanie na długości 5m konstrukcji wraz z płytami kartonowo - gipsowymi w celu zamaskowania rur C.O. biegnących przy suficie;
  6. roboty instalacyjne elektryczne - doprowadzenie nowej instalacji elektrycznej do lamp sufitowych;
  7. zapewnienie niezbędnych odbiorów prac - jeśli są wymagane;
  8. uporządkowanie terenu prac.