Przetargi

Aktualne przetargiData ogłoszenia: 2017-11-13

Zapytanie ofertowe na usługę sprzątania wewnątrz budynku Małopolskiego Ośrodka DoradztwaZAPYTANIE OFERTOWE

Na usługę sprzątania wewnątrz budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach poszukuje firmy sprzątającej do utrzymania czystości w budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Ofertę należy złożyć w dwóch wariantach. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferty i jej wariantu, jak również nie wybrania żadnej z ofert.

Wykonawca zapewni obecność pracownika sprzątającego przez co najmniej 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Pracownik powinien posiadać umowę o pracę oraz konieczne uprawnienia do wykonywania prac związanych z myciem okien. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przez jego pracowników przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także z następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Oferent powinien dokonać wizji budynku MODR w celu określenia zakresu prac, powierzchni do sprzątania oraz ilości okien. Do oferty należ dołączyć oświadczenie, że Oferent zapoznał się z zakresem prac i nie wnosi zastrzeżeń co do niego.

Budynek posiada piwnicę plus 3 piętra z dwoma klatkami schodowymi.

Piwnica:

Korytarz ze schodami na parter budynku

Pomieszczenia zaplecza

I piętro:
4 pokoje biurowe (dyrekcja) z panelami
10 pokoi biurowych z wykładziną podłogową
Sala konferencyjna z parkietem
Sanitariaty ? szt. 4
Zaplecze kuchenne ? szt. 1
Korytarz + hol

II piętro:
8 pokoi biurowych z wykładziną podłogową
4 pokoje biurowe z panelami podłogowymi
Sala wykładowa - panele podłogowe
Sanitariaty szt. 2
Zaplecze kuchenne - szt1
korytarz

III piętro:
9 pokoi biurowych z wykładziną podłogową
1 pokój biurowych z panelami
Sala wykładowa z panelami
Sanitariaty ? szt. 2
korytarz

WARIANT I

Zakres prac codzienny:

- Opróżnianie koszy na śmieci i ich mycie w razie potrzeby w pomieszczeniach biurowych i sanitariatach, zapewnienie worków na śmieci w koszach

- Przecieranie na wilgotno powierzchni mebli biurowych

- Przecieranie na wilgotno górnych krawędzi i podstaw monitorów

- Mycie i dezynfekcja muszli i pisuarów

- Mycie podłóg w sanitariatach

- Utrzymanie w czystości sali wykładowych

- Uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników, mydła i płynu do naczyń w podajnikach

1 raz na trzy dni:

- Odkurzanie wykładzin

- mycie paneli podłogowych i wykładziny lentex

- zamiatanie klatek schodowych, przecieranie barierek

- mycie korytarza i holu, a w okresie jesienno-zimowym codziennie

- Zamiatanie podłóg piwnicy i schodów

1 raz w miesiącu:

- mycie ścian wykładanych glazurą

- przecieranie na wilgotno lub mycie drzwi, kaloryferów, żaluzji i parapetów

- przecieranie listew, gniazd i wyłączników

- mycie oszklonych gablot na korytarzach

- mycie podłóg piwnicy i pomieszczeń zaplecza oraz schodów

w ciągu roku:

- mycie okien sukcesywnie, każde 1 raz w roku

Artykuły higieniczne do łazienek ( mydło, papier, ręczniki jednorazowe, płyn do mycia naczyń) zakupi MODR.

WARIANT II

Obejmuje zakres z wariantu pierwszego poszerzony o zabezpieczenie artykułów higienicznych do łazienek (mydło, papier, ręczniki jednorazowe, płyn do mycia naczyń) wraz z wyposażeniem Ośrodka w dozowniki tych artykułów. Zamawiający wymaga użycia ręczników ZZ bielonych dwuwarstwowych, papieru toaletowego białego dwuwarstwowego, mydła w płynie dolewanego. Na terenie budynku przebywa średnio około 30 osób.

Termin wykonania usługi:

1.01.2018-31.12.2018

Sposób płatności za usługę: co miesiąc z dołu, przelew na konto do 10 każdego miesiąca

Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), należy składać na adres:
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach , ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice lub w sekretariacie MODR I piętro do dnia 5.12.2017 godz. 11.00.

Koperta winna być opisana: "Oferta na sprzątanie pomieszczeń biurowych w MODR z siedzibą w Karniowicach"

Budynek można oglądać w godzinach od 8:30 do 14:00

Osoba do kontaktu z oferentami:

Piotr Chlewicki tel. 515865990