Ekonomika

Ekonomika

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2017 r. wg województw, obowiązujące od 2 października 2017 r. (średnie ceny gruntów wg GUS)

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

1.    Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).

2.    Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).

3.    Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

•    grunty dobre - grunty klas I, II, III a

•    grunty średnie - grunty klas III b, IV

•    grunty słabe - grunty klas V, VI

•    Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.

•    Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.

•    Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

CENY GRUNTÓW (pobierz)