Technologia

Technologia

VI Konkurs Pasiek rozstrzygnięty

Podczas XVI Wojewódzkiej Konferencji pszczelarskiej w Karniowicach w dniu 27. stycznia 2012 nastąpiło ogłoszenie wyników VI Konkursu Pasiek organizowanego przez MODR Karniowice i Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie w 2011 roku.

Konkurs został ogłoszony wiosną 2011 roku, a do końca czerwca napłynęło do organizatorów 8 zgłoszeń.

W okresie od lipca do początku września dokonano lustracji zgłoszonych pasiek oceniając je wg kryteriów zawartych w Regulaminie Konkursu. Jednocześnie sporządzono dokumentację fotograficzną lustrowanych pasiek.

Po zakończeniu lustracji dokonano posumowania Konkursu i ustaleniu lokat, jakie otrzymali pszczelarze- właściciele zgłoszonych pasiek.

I tak:  

I miejsce otrzymał Pan Józef Bobek z Odrowąża - Podhalańskie Koło Pszczelarzy. Posiada on 80-pniowa pasiekę złożoną z uli wielkopolskich własnej konstrukcji posadowionej w 2 punktach. Wozi także swoje pszczoły na pożytki. Jest już na emeryturze, jednak nadal odznacza się wielką aktywnością społeczną. Jest sołtysem swojej wsi. W pasiece osiąga wydajność miodową 10-20 kg/z pnia. Prowadzi hodowlę matek na własne potrzeby, ma nowocześnie, zgodnie z wymogami urządzoną pracownię pasieczną. Ma 15 letni staż pszczelarski, posiada tytuł kwalifikacyjny mistrza pszczelarskiego.

II miejsce zajęli ex quo Pani Agnieszka Król z Niezwojowic - Koło w Kocmyrzowie oraz Pan Mieczysław Kostuch z Lednicy Górnej - Koło Pszczelarzy Niepołomice

Pani Agnieszka Król prowadzi 70 pniową pasiekę o nazwie „Królestwo Pszczół”. Pszczelarstwem zajmuje się od 10 lat. Jest mistrzem pszczelarskim, ukończyła także studium pszczelarskie. Pasieka wędrowna, rozstawiona w 4 punktach złożona jest z uli Ostrowskiej. Produkuje wiele gatunków miodu, a dla potrzeb pasieki obsiewa 20 ha gruntów nostrzykiem, facelią i nawłocią.  Wydajność miodowa 30 kg/pień. Prowadzi bardzo szeroką działalność popularyzatorską wśród dzieci i młodzieży, w tym np. akcję sadzenia lip. Organizuje imprezy lokalne, a w pasiece przyjmuje grupy pszczelarskie i szkolne.

Pan Mieczysław Kostuch jest pszczelarzem zaledwie od 7 lat, ale dorobił się już dużej pasieki - 140 pni w ulach Wielkopolski i Ostrowskiej. Ule konstruuje sam, podobnie jak różnego rodzaju sprzęt pasieczny /młynek do pyłku, młynek do wydobywania pierzgi, podnośniki do beczek i uli i inne/. Jest mistrzem pszczelarskim. Prowadzi intensywną wymianę matek sprowadzając matki reprodukcyjne i odchowując od nich matki na własne potrzeby. Posiada 100 ulików weselnych oraz ule do przetrzymywania matek zapasowych. Obsiewa gryką i facelią 1 ha gruntów dla pszczół. Prowadząc gospodarka wędrowna pozyskuje wiele gatunków miodu w sezonie. Wydajność miodowa z 1 ula w dobrych latach sięga 37-50 kg.

III miejsca przyznano trzem pasiekom: Józefa Łataka z miejscowości Brodła - Koło Alwernia, Krzysztofa i Marka Jurczasiaków z Podszkla - Podhalańskie Koło Pszczelarzy i Zbigniewa Wisły z Cisiej Woli - Koło Miechów.

Józef Łatak ma 22 rodziny w ulach Wielkopolskich posadowione na 2 stanowiskach. Wykorzystuje liczne pożytki od mniszka po nawłoć.  Sieje grykę i facelię dla pszczół na pow. 1.5 ha. Stosuje biologiczną walkę z warrozą. Zdrowotność rodzin bardzo dobra /żadnych strat zimowych/. Wydajność miodowa 30 kg/pień. Zimuje pszczoły na inwercie i miodzie nawłociowym. Staż pszczelarski 7 lat. Posiada pszczelarski dyplom kwalifikacyjny.

Krzysztof i Marek Jurczasiakowie wspólnie prowadzą pasiekę o nazwie „Braterska Barć” utrzymując 35 rodzin w ulach własnej konstrukcji. Pasieka położona w pięknej, górskiej okolicy. Nowa pracownia pasieczna wybudowana własnoręcznie w 2010 r. Rodziny o bardzo dobrej zdrowotności /bez strat zimowych od kilku lat/. Staż pszczelarski 10 lat. Wydajność miodowa 30 kg/pień. Reklama pasieki za pomocą przydrożnej tablicy i własnej, oryginalnej nalepki na słoik.

Zbigniew Wisła posiada 31 rodzin w ulach wielkopolskich i warszawskich. Dla pszczół obsiewa facelią i nostrzykiem 1,5 ha. Wykorzystuje pożytki wiosenne i letnie oraz nawłoć, pozyskując miody gatunkowe i wielokwiatowe. Zbiory wahają się 9-30 kg /pień. Sprowadza matki na wymianę ze stacji hodowlanych. Staż pszczelarski 40 lat.

Dyplomy za udział w konkursie otrzymali: Piotr Stojek i Leszek Murzyn - Koło Pszczelarzy Raciechowice.

Piotr Stojek z Raciechowic posiada 20 rodzin w ulach własnej konstrukcji o ramce wielkopolskiej i warszawski zwykły. Pasieka stacjonarna. Pszczelarz ma 16-letni staż pracy w pszczelarstwie. Wydajność miodowa 20 kg/pień.

Leszek Murzyn, zam. w Mierzniu - jest początkującym pszczelarzem. Posiada 4 pnie w ulach wielkopolskich. Pasieka stacjonarna, położona w terenach sadowniczych. Nie posiada własnej pracowni, gospodaruje wraz innymi kolegami pszczelarzami z Koła.

                                                                                                                          Jan Ślósarz