Technologia

Technologia

Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zrównoważonym rozwoju terenów wiejskich

Dobiega końca kampania edukacyjna prowadzona przez Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach skierowana do pracowników samorządu dotycząca prawidłowego zagospodarowania ścieków i budowy przydomowych oczyszczalni, wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest podłączenie do zbiorczej kanalizacji. Projekt rozpoczął się w 2012 r. od tego czasu w każdym województwie odbyło się bezpłatne szkolenie skierowane do samorządowców. W szkoleniach wzięło udział 510 osób. Podczas szkoleń przedstawiano przegląd dostępnych w Polsce technologii z omówieniem zalet i wad poszczególnych rozwiązań, a także wnikliwą analizę kosztów budowy i eksploatacji oraz prawodawstwa w tym zakresie. W trakcie projektu powstała broszura pt. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zrównoważonym rozwoju terenów wiejskich”, dostępna do bezpłatnego pobrania na naszej stronie pod poniższym linkiem oraz ze strony Polskiego Klubu Ekologicznego www.pkegliwice.pl z zakładki Publikacje. Broszura jest obowiązkową lekturą wszystkich, którzy planują budowę lub zakup gotowej przydomowej oczyszczalni ścieków. Zachęcamy do lektury.