Menu główne
08 marca 2018

IV Konferencja dla hodowców bydła mlecznego w Dąbrowie Tarnowskiej

Szóstego marca br. w Hotelu Cristal Park w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się IV Konferencja Dla Hodowców Bydła Mlecznego. Uczestniczyli w niej rolnicy z województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Bardzo nas cieszy - doradców z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej - że do naszej miejscowości, ze względu na merytoryczny poziom wykładów, rzeczową, ale i miłą atmosferę, przybywają tak licznie również producenci spoza naszego powiatu.

Było nam bardzo przyjemnie gościć kierownika Stanisława Kagana z powiatowego biura Agencji w Mielcu, Jerzego Fijała z Instytutu Zootechniki w Chorzelowie oraz rolników- przedstawicieli Grupy Producenckiej Producentów Mleka z powiatu mieleckiego.   

Podczas tego niezwykle interesującego spotkania, w którym uczestniczyło ponad 80 osób, poruszone zostały tematy, które dotyczyły głównie technologii produkcji mleka, że szczególnym uwzględnieniem jakości żywienia krów mlecznych, problemów, z którymi może borykać się nowoczesny producent/rolnik oraz prawnych wymogów bioasekuracji.

Poruszono również kwestie dotyczące zmian w przepisach związanych z wnioskami o dopłaty obszarowe. Jak ogólnie bowiem wiadomo, w tym roku po raz pierwszy rolnicy będą składać wnioski o przyznanie płatności przy użyciu komputera – w formie elektronicznej. 

Omówiono również ofertę nowych produktów paszowych dąbrowskiej, doskonale znanej rolnikom, naszej rodzimej firmy – CENTRUM PASZOWE oraz produkty drugiego sponsora-  firmy EKOPLON S.A. Głos zabrali również przedstawiciele firmy – INTER MILK s.c., która skupuje mleko od rolników, między innymi z naszego terenu.

Z powyższymi tematami zapoznali nas: Piotr Romaszewski- kierownik produkcji bydło - Ekoplon, Bartłomiej Wąż - Centrum Paszowe z Dąbrowy Tarnowskiej, Agata Karpowicz - Instytut Zootechniki PIB w Balicach, Jacek Janas - Powiatowy Lekarz Weterynarii, Andrzej Giza - kierownik ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej, Wojciech Rasiński Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Justyna Wasiak - kierownik sprzedaży EKOPLON S.A.    

Na zakończenie konferencji zostało przeprowadzone losowanie nagród niespodzianek dla rolników oraz dyskusja, której celem, jak zwykle, była wymiana doświadczeń i praktyk. Po części merytorycznej Hotel Cristal Park poczęstował wszystkich uczestników smacznym obiadem.

Z ramienia organizatora konferencji oraz głównego prowadzącego spotkanie, pragnę serdecznie wszystkim uczestnikom wydarzenia podziękować za obecność i uwagę.

Cenię sobie niezwykle możliwość współpracy z Państwem: z rolnikami, z firmami i Instytucjami, które pracują w obszarze rolnictwa. Każde następne zdarzenie, czy to w randze szkolenia w sołectwie, czy też konferencji w mieście powiatowym powoduje, że wychodzę z niego bogatsza o nowe doświadczenia i nową wiedzę, oraz, z ugruntowanym przekonaniem, że tylko współpraca na różnych poziomach - człowieka z człowiekiem - przynosi długotrwałe, korzystne dla naszej społeczności, wymierne efekty.         

 Anna Morawiec