Menu główne
24 kwietnia 2018

XXI Małopolska Giełda Agroturystyczna oraz VII Targi Ogrodnicze za nami

Już po raz dwudziesty pierwszy na terenie Kampusu Uniwersytetu Rolniczego przy Al. 29 Listopada w Krakowie, podobnie jak w poprzednich latach, odbyła się Małopolska Giełda Agroturystyczna. Tradycyjnie Giełdzie towarzyszyły VII Targi Ogrodnicze, na których ofertę przedstawiły firmy ogrodnicze z branży szkółkarskiej, nasienniczej, florystycznej.

W dniach 21-22 kwietnia podczas Giełdy szeroką ofertę turystyczną prezentowało kilkadziesiąt wystawców z Małopolski oraz innych regionów Polski. Na swoich stoiskach najciekawsze zakątki, wyjątkowe smaki oraz kulturę i tradycje poszczególnych regionów przedstawiały między innymi gospodarstwa agroturystycznych i edukacyjne, stowarzyszenia agroturystyczne, jednostki samorządowe, Lokalne Grupy Działania, regionalne i lokalne organizacje turystyczne.

Organizatorami XXI Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej byli: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Małopolska Izba Rolnicza, Centrum Doradztwa Rolniczego o/Kraków, Stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne oraz Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne.

Uroczystej inauguracji Giełdy dokonali Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. Włodzimierz Sady oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak. Wśród gości Giełdy znaleźli się przedstawiciele instytucji obsługującej rolnictwo, m.in. Z-ca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Dominik Pasek, Dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Adam Ślusarczyk, Dyrektor OT KOWR Teresa Piekara.

Podczas dwóch dni Giełdy przy stoisku informacyjnym doradcy z Małopolskiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach prezentowali oferty gospodarstw agroturystycznych i edukacyjnych Województwa Małopolskiego oraz udzielali informacji i doradztwa z zakresu agroturystyki i środków pomocowych w ramach PROW 2014-2020.

Stoisko promocyjne Ośrodka, od lewej:
Dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Adam Ślusarczyk, kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Grażyna Poloczek, specjalista Anna Nowak, Z-ca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Dominik Pasek

Na stoisku MODR technikę malowania tradycyjnych motywów kwiatów zalipiańskich na drewnianych elementach, zaprezentował pan Trójniak z Zalipia,  który prowadzi gospodarstwo edukacyjne przynależące do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, przeprowadzony został konkurs na „Najsympatyczniejszego Wystawcę”, którego nagrodą główną był Puchar Rektora UR. Po raz pierwszy w ramach giełdy zorganizowano konkurs na „Stoisko Oferty Turystyki Wiejskiej XXI Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej” oraz konkurs na „Stanowisko Dziedzictwo Kulinarne Polskiej Wsi XXI Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej”. Fundatorem nagród było Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Atrakcyjne nagrody laureatom konkursu wręczyła przedstawicielka Ministerstwa Pani Katarzyna Orzechowska.

Jak co roku Giełda cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego regionu. Giełdzie towarzyszyły liczne pokazy i warsztaty florystyczne, wykłady edukacyjne, wystawy rękodzieła ludowego, gry i zabawy dla dzieci, degustacja potraw i napojów regionalnych, występy zespołów folklorystycznych oraz pokazy kulinarne.

Duże zainteresowanie wśród odwiedzających wzbudziła możliwość zwiedzania nowoczesnej szklarni należąca do Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Anna Nowak