Menu główne

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w 2018 roku, o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust 8 ustawy PZP

Załączniki: 
Załącznik nr 1 (125,50 KB)
Załącznik nr 2 (144,50 KB)
Kalkulacja (17,13 KB)