Menu główne

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów biurowych i piśmienniczych na potrzeby Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Karniowicach w 2018 roku, o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust 8 ustawy PZP.