Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne
26 stycznia 2021

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dla spółek wodnych i ich związków - nabór wniosków do 31 marca

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), spółki wodne i ich związki mogą korzystać z pomocy finansowej:

 • państwa - udzielanej w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja,
 • z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

Dlatego też Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, wzorem lat ubiegłych, ogłosił nabór wniosków na udzielenie ww. dotacji celowej, a w szczególności na:

 • konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami,
 • konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami,
 • konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z ww. urządzeniami
 • usuwanie szkód powodziowych - do trzech lat od daty ich wystąpienia.

W bieżącym roku na udzielenie dotacji dla spółek wodnych i ich związków zarezerwowano w budżecie Województwa Małopolskiego środki w wysokości 540 tys. zł.  Wnioski o dotację, wraz z kompletem wymaganych załączników, w aktualnym naborze można składać do dnia 31 marca 2021 r. Należy mieć na uwadze, że zadanie na wykonanie którego wnioskuje się o przyznanie dotacji, musi dotyczyć urządzeń oddziałujących na tereny rolnicze.

Wymagane załączniki do wniosku o dotację, w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem to:

 • mapa ewidencyjna z zaznaczoną lokalizacją planowanych prac i robót na obiektach,
 • uchwała walnego zgromadzenia spółki o zatwierdzeniu stawki robót (r-g, m-g),
 • uchwała walnego zgromadzenia spółki w sprawie budżetu na dany rok,
 • uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej na dany rok,
 • uchwała w sprawie powołania osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w imieniu spółki,
 • aktualne zaświadczenie z Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami,
 • statut aktualny na dzień składania wniosku,
 • protokoły inwentaryzacji i szacowania powstałych szkód – w przypadku wniosków na usuwanie szkód powodziowych.

Udział dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego wynosi:

 • nie więcej niż 50% wartości wnioskowanego zadania – przy czym maksymalna kwota udzielonej dotacji nie może przekroczyć 100% średniej wysokości środków zgromadzonych przez spółkę w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku,
 • nie więcej niż 90% wartości wnioskowanego zadania – w przypadku gdy średnia wysokość środków zgromadzonych przez spółkę w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku nie przekracza 5 tys. zł. W takim przypadku kwota dotacji wynosi 5 tys. zł.

Decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej i jej wysokości podejmuje Zarząd Województwa Małopolskiego.

Szczegółowy opis procedury wraz z wzorem wniosku o dotację i wzorem wniosku rozliczenia końcowego dostępne są w załącznikach do Uchwały Nr XVII/227/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania dla spółek wodnych lub związków spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji” - https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1722306,uchwala-nr-xvii22720-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-27-stycznia-2020-r-w-sprawie-przyjecia.html

tekst i zdjęcie: Paulina Mrowczyk-Madeja

źródła:

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/rolnictwo/wsparcie-dla-spolek-wodnych-w-malopolsce-1

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1722306,uchwala-nr-xvii22720-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-27-stycznia-2020-r-w-sprawie-przyjecia.html

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566