Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną
  3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
  4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
  5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
  3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne
21 lipca 2009

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Od 1 lipca bieżącego roku weszła w życie ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. 09 nr 97, poz. 799)

Ustawa reguluje obowiązki jakie muszą spełnić podmioty działające w branży rolno-spożywczej. W ramach w/w ustawy powołano 9 następujących funduszy promocji:

    

1.    Fundusz Promocji Mleka (zastępuje dotychczasowy Fundusz Promocji Mleczarstwa);

2.    Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego;

3.    Fundusz Promocji Mięsa Wołowego;

4.    Fundusz Promocji Mięsa Końskiego;

5.    Fundusz Promocji Mięsa Owczego;

6.    Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych;

7.    Fundusz Promocji Owoców i Warzyw;

8.    Fundusz promocji Mięsa Drobiowego;

9.    Fundusz Promocji Ryb.


Celem powstałych funduszy jest zwiększenie popytu na produkty rolne i środki spożywcze objęte w/w działaniami, pogłębienie wiedzy konsumentów o jakości żywności oraz zaletach produktów objętych promocją. Fundusze mają także stworzyć mechanizmy wspomagające dalszy i kompleksowy rozwój rynków zbytu oraz poprawią jakość spożywanych produktów.

 Środki pieniężne zgromadzone w poszczególnych funduszach wykorzystywane będą m.in. na prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych w radio, prasie i innych mediach, na promocję produktów w punktach sprzedaży, na przygotowanie stoisk i materiałów reklamowych, na udział w pokazach, wystawach i targach, na organizację szkoleń i konferencji dla producentów i przetwórców, na publikację materiałów reklamowych (broszury, ulotki, plakaty i innych). Pieniądze przeznaczone będą również na badania rynkowe dotyczące spożycia produktów i ich przetworów. Środki na fundusze będą pochodziły od przedsiębiorców działających w danym sektorze produkcji, którzy są zobowiązani do naliczania i pobierania od dostawcy towarów wpłaty na fundusze promocji. Bardzo istotne jest, że koszty związane z realizacją większości działań mogą być współfinansowane ze środków z budżetu unijnego.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał w dniu 25 czerwca 2009 r. rozporządzenie w sprawie wykazu towarów, od których są naliczane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. 09 nr 102, poz. 844). W rozporządzeniu jest szczegółowy wykaz towarów, od których są naliczane, pobierane, przekazywane i wpłacane wpłaty na w/w fundusze. Wpłaty na fundusze należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

Jednocześnie przedsiębiorcy będący podatnikami podatku VAT, którzy wytwarzają owoce i warzywa, prowadzą działalność w zakresie chowu i hodowli ryb lub połowu ryb w wodach śródlądowych i morskich – sami naliczają wpłaty na poszczególne fundusze na podstawie faktor za zbyte towary.

Wpłaty na fundusze, z wyjątkiem Funduszu Promocji Mleka, są naliczane w wysokości 0,1 % wartości netto wszystkich zakupionych w danym kwartale towarów objętych obowiązkiem wpłat na fundusz. Do wpłat na Fundusz Promocji Mleka zobowiązane są podmioty skupujące w rozumieniu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego litra mleka.

Naliczenie i pobranie wpłat powinno być potwierdzone w formie pisemnego oświadczenia, zawierającego w szczególności:

1. nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu, od którego naliczono i pobrano wpłatę

2. określenie wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty,

3. kwotę pobraną z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego towaru.

Przedsiębiorcy, z wyjątkiem podmiotów skupujących mleko, zobowiązani są do dokonywania wpłat na rzecz danego funduszu za okresy kwartalne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Wysokość zobowiązania wykazywać będą na urzędowych deklaracjach składanych Prezesowi Agencji Rynku Rolnego za pośrednictwem Oddziałów Terenowych.

Jeśli podmiot zobowiązany będzie do uiszczenia wpłat na więcej niż 1 fundusz, to składa tylko jedną deklarację na której wykazuje w oddzielnych pozycjach wpłaty na poszczególne fundusze.

Jeżeli wysokość zobowiązania (kwoty naliczonej) za dany kwartał nie przekracza pięciokrotnie wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji tj. 44 złotych, zobowiązanie to zalicza się na poczet zobowiązania na następny kwartał i wplata powinna być dokonana w przyszłym kwartale.

Wpłaty na rzecz Funduszu Promocji Mleka będą dokonywane na dotychczasowych zasadach jak w Funduszu Promocji Mleczarstwa, czyli co kwartał podmioty skupujące w rozumieniu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, otrzymają decyzję Prezesa Agencji, w której określona zostanie kwota wpłaty na fundusz. Kwota ta ustalana jest na podstawie informacji o ilości skupionego mleka przesyłanych przez podmioty skupujące do Agencji Rynku Rolnego.

Każdy przedsiębiorca dokonujący wpłat zobowiązany jest do wcześniejszego zarejestrowania się (na formularzu urzędowym) w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego.

Środki finansowe funduszy promocji są gromadzone na wyodrębnionym dla każdego z funduszy rachunku Agencji. Zarządzać nimi będą wyłącznie przedstawiciele organizacji branżowych reprezentujących producentów rolnych i przetwórców danej branży. Dla każdego z funduszy promocji tworzone będą komisje zarządzające, składające się z 9 członków.

Gospodarka finansowa każdego z funduszy będzie prowadzona na podstawie zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu promocji oraz jego planu finansowego. Rok finansowy funduszy promocji w 2009 r. trwa od 1 lipca do 31 grudnia.

Kontrolę nad środkami funduszy będzie sprawował prezes Agencji Rynku Rolnego. Do jego obowiązków będzie należało dysponowanie wymienionymi środkami na podstawie uchwał komisji zarządzających, zapewnienie obsługi prawnej i techniczno-biurowej funduszy i komisji zarządzających oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania planu finansowego. Ustawa określa sumę funduszy, która będzie przekazywana prezesowi Agencji Rynku Rolnego na wyżej wymienioną obsługę, która nie może przekroczyć 3,5 % rocznych wpływów na poszczególne fundusze.

Józef Rusnak