Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną
  3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
  4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
  5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
  3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne
27 stycznia 2014

Konieczność zgłaszania do ARiMR zmian zakresu rzeczowo-finansowego operacji z działań inwestycyjnych PROW 2007-2013

Zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698 2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich wszystkie wnioski o wsparcie wnioski o płatność i inne deklaracje, które Beneficjent lub osoba trzecia muszą złożyć poddaje się kontrolom administracyjnym, obejmującym wszystkie elementy, których kontrola za pomocą środków administracyjnych jest możliwa.

Dlatego też w ramach działań inwestycyjnych:

- „Modernizacja gospodarstw rolnych”,

- „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”,

- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,

- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,

- „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PROW na lata 2007-2013, ARiMR zobowiązana jest do dokonywania m.in. oceny racjonalności kosztów nie tylko na etapie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy, ale także na etapie oceny wniosku o aneks, jak i wniosku o płatność.

Mając na uwadze powyższe, ARiMR informuje Wnioskodawców/Beneficjentów, że każda zmiana zakresu rzeczowo-finansowego wymaga aneksowania Umowy.

W przypadku przedkładania do refundacji dowodów zakupu, z których będzie wynikać, iż Beneficjent zakupił sprzęt będący innym modelem niż ten, który pierwotnie zadeklarowano na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy w złożonej i wybranej ofercie lub/i od innego dostawcy (sprzedawcy), koniecznym będzie, w odniesieniu do modelu sprzętu faktycznie zakupionego, dostarczenie nowej oferty (postępowania ofertowego), zgodnej podmiotowo (dostawca) i przedmiotowo (model/marka/typ) z faktycznie zrealizowanym zakupem.

Tym samym, na wezwanie ARiMR należy przedłożyć:

- jedną ofertę , (a w ramach działań 312 oraz 413_312 :”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”: trzech zapytań ofertowych i odpowiadających im trzech ofert wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty), w odniesieniu do naborów przeprowadzonych przed 2013 rokiem,

- dwóch (trzech w ramach działań 413_312, 312: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”) zapytań ofertowych i odpowiadających im ofert wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do naborów przeprowadzonych od 2013 roku.

W przypadku, gdy zgłaszana przez Beneficjenta zmiana, dotyczy wyłącznie zmiany podmiotowej, tj. zmianie uległ jedynie dostawca/oferent, a model/marka/typ maszyny urządzenia pozostają bez zmian, wystarczającym jest przedłożenie przez Beneficjenta jednej oferty wraz z zapytaniem ofertowym bez konieczności ponownego przeprowadzenia postępowania ofertowego.

W takiej sytuacji dostarczenie jednej oferty będzie miało na celu zweryfikowanie racjonalności kosztów pod kątem podmiotowym oferenta.

Beneficjent powinien każdorazowo pisemnie powiadomić Agencję o planowanej zmianie, zarówno modelu, i jak dostawcy nabywanej maszyny/urządzenia najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność.

W przypadku, gdy model/marka/typ lub/i dostawca maszyny wskazanej w zestawieniu rzeczowo-finansowym uległ zmianie w odniesieniu do wybranej oferty, najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność należy jednocześnie złożyć podanie o aneks.

Ponadto, ARiMR informuję, iż Wnioskodawcy, którzy ubiegają się o wsparcie w naborach przeprowadzonych od 2013 roku, składając wniosek o przyznanie pomocy oświadczają, że zakup przedmiotu operacji zostanie dokonany po przeprowadzeniu postępowania ofertowego. W związku z powyższym w przypadku zakupu od innych dostawców lub/i zakupu innych modeli maszyn/urządzeń niż te, które pierwotnie zadeklarowali, zobligowani będą do przedłożenia na etapie wniosku o płatność dokumentacji (zapytań ofertowych, uzyskanych ofert, uzasadnienia wyboru najkorzystniejszej oferty) dotyczącej postępowania ofertowego przeprowadzonego przed datami wystawienia faktur i dowodów zapłaty potwierdzających zakup tych maszyn i urządzeń.

Mając na uwadze potrzebę możliwie szerokiego rozpowszechniania informacji, dotyczących obowiązku każdorazowego pisemnego powiadamiania Agencji, najpóźniej przed złożeniem wniosku o płatność, o dokonywanych zmianach w zakresie wyboru przedmiotu zakupu, jak i podmiotu u którego będzie miał miejsce zakup, ARiMR zwraca się z prośbą o ich przekazanie możliwie szerokiemu gronu Wnioskodawców / Beneficjentów.


Marian Kulpa

źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa