Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną
  3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
  4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
  5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
  3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne
27 października 2007

Modernizacja gospodarstw rolnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna modernizację gospodarstw rolnych.


Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych.

W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie działanie zatytułowane „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Rolnicy, którzy chcą uzyskać dofinansowanie powinni osobiście złożyć wnioski w Oddziałach Regionalnych ARiMR. W ramach tego działania Agencja ma do rozdysponowania blisko 1,8 mld euro. W tym roku ARiMR planuje przyjąć od rolników 20 tys. wniosków.

Gospodarstwa rolne w Polsce są ciągle na etapie dostosowywania się do warunków funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego. Dlatego koniecznym jest dofinansowywanie inwestycji w tych gospodarstwach, po to, żeby stały się one konkurencyjne na europejskim rynku. Środki, które Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa przekazuje na inwestycje rolnikom są przez nich wykorzystywane do modernizacji technicznej infrastruktury produkcyjnej – zakupu ciągników i maszyn, zmiany technologii produkcji, dostosowanie profilu produkcji, jego skali i jakości do potrzeb konsumentów, a także do poprawy bezpieczeństwa żywności, poprawy warunków utrzymania zwierząt, ochrony środowiska

i bezpieczeństwa pracy.

Z dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna i osoba prawna, prowadząca działalność rolniczą w produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Ubiegający się o pomoc finansową muszą spełnić określone warunki. Jednym z nich jest realizacja inwestycji, która jest ekonomicznie uzasadniona.

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH PROW 2007-2013Jakie osoby będą uprawnione do ubiegania się o pomoc?

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

• są posiadaczami (np. właścicielami lub dzierżawcami) gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanych dalej gospodarstwem,

• prowadzą działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej,

• spełniają obowiązujące wymogi formalne, zróżnicowane w zależności od formy prawnej w jakiej jest prowadzona działalność rolnicza.


Na jakie operacje będzie mogła być przyznana pomoc?

Pomoc będzie mogła być przyznana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej, która m.in.:

• przyczyni się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, w tym wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10%, w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu; poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie: ochrony środowiska lub warunków utrzymania zwierząt, higieny i bezpieczeństwa produkcji, lub infrastruktury drogowej,

• spełnia wymagania określone przepisami prawa,

• jest uzasadniona ekonomicznie,

• nie ma charakteru inwestycji odtworzeniowej,

• nie spowoduje wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu,

• jest realizowana w gospodarstwie, którego wielkość ekonomiczna wynosi co najmniej 4 ESU .


Jakie koszty będą mogły podlegać refundacji?

Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty:

• budowy, przebudowy remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych,

• zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży bezpośredniej, wraz z kosztami transportu i montażu,

• zakładania lub wyposażania sadów lub plantacji wieloletnich, z wyłączeniem zakładania plantacji choinek, wiśni, malin, truskawek, porzeczek oraz roślin na cele energetyczne,

• zakupu, instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym utwardzania placów manewrowych, zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.


Jaka będzie forma, poziom i wysokość pomocy?

Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy jest zróżnicowany i wynosi:

40% kosztów kwalifikowalnych operacji,

50% - w przypadku operacji realizowanej:

• przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia, albo

• na obszarach górskich, innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), obszarach objętych siecią NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej,

60% - w przypadku operacji realizowanej przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia, na obszarach górskich, innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), obszarach objętych siecią NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej,

75% - w przypadku operacji realizowanej w związku z wdrażaniem Dyrektywy Azotanowej – umowy w tym zakresie będą mogły być zawierane do 30 kwietnia 2008 r.


Maksymalna wysokość pomocy udzielona jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo w ramach działania w okresie realizacji PROW 2007-2013 nie może przekroczyć 300 tys. zł.

Do realizacji będą mogły być przyjęte operacje o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 tys. zł. Nie dotyczy to operacji obejmujących wyłącznie wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do składowania nawozów naturalnych lub projektów związanych z dostosowaniem do norm wspólnotowych.

SPO 2004-2006W latach 2005-2006 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ARiMR dofinansowywała inwestycje w gospodarstwach rolnych.


Limit finansowy dla działania zatytułowanego „inwestycje w gospodarstwach rolnych” wynosił 614,3 mln euro,w tym 330,8 mln euro ze środków UE oraz równowartość 283,5 mln euro z krajowych środków publicznych. ARiMR podpisała z rolnikami ponad 22 tys. umów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 2 mld zł, co oznacza pełne wykorzystania dostępnego limitu finansowego. Agencja zrealizowała na rzecz beneficjentów już 20,5 tys. płatności w łącznej wysokości 1 736,3 mln zł.


Najwyższym odsetkiem projektów przyjętych do realizacji w stosunku do zgłoszonych do finansowania w ramach podstawowego naboru charakteryzowały się województwa: podlaskie (84,6%) oraz świętokrzyskie (82,2%), najniższym natomiast – podkarpackie (65,2%) oraz dolnośląskie (67,5%).

Podpisane umowy dotyczyły przede wszystkim projektów realizowanych w gospodarstwach, w których głównym kierunkiem produkcji jest chów bydła mlecznego (23,5% gospodarstw) oraz uprawa zbóż (21,3%).

źródło: materiały ARiMR