Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną
  3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
  4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
  5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
  3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne
10 stycznia 2014

Nowy zawód i nowe umiejętności szansą dla małopolskich rolników – podsumowanie projektu

Projekt „Nowy zawód i nowe umiejętności szansą dla małopolskich rolników” realizowany był przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w okresie pomiędzy 1 listopada 2010 a 31 grudnia 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Jako jeden z nielicznych tego typu projektów, skierowany był wyłącznie do rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS. Beneficjentami projektu mogły zostać osoby z obszaru województwa małopolskiego nie wiążące swojej przyszłości z pracą w gospodarstwie i zdecydowane na poszukiwanie pracy poza rolnictwem lub zamierzające rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą.

Projekt zrealizowano w odpowiedzi na nasilające się, niekorzystne zjawiska dotyczące rynku pracy na obszarach wiejskich, będące skutkiem sytuacji w jakiej znajdują się obecnie nasze gospodarstwa rolne.  Małopolskie rolnictwo charakteryzuje się  niekorzystną strukturą agrarną, w większości przypadków gospodarstwa są niewielkie i rozdrobnione. Z jednej więc strony mamy niskotowarowe gospodarstwa rolne często produkujące jedynie na własny użytek z drugiej zaś  nadmiar siły roboczej. Ponadto osoby chcące znaleźć zatrudnienie poza gospodarstwem spotykają się z trudnościami w postaci braku ofert pracy na krajowym rynku,  co dotyczy zwłaszcza osób młodych bez odpowiedniego doświadczenia zawodowego. 

Podstawowym działaniem w ramach wsparcia rolników było przeprowadzenie cyklu bezpłatnych kursów zawodowych oraz szkoleń z zakresu przedsiębiorczości wraz z uzupełniającym wsparciem aktywizacyjnym beneficjentów. Uczestnicy mogli również liczyć na pomoc doradcy zawodowego, psychologa czy prawnika. W trakcie ponad 3 lat realizacji projektu przeszkolono łącznie 1417 osób w 102 grupach szkoleniowych na terenie całej Małopolski. Rodzaje realizowanych kursów dostosowane były do zapotrzebowania beneficjentów a przede wszystkim do aktualnej sytuacji na rynku pracy. Przy ich planowaniu opierano się na diagnozach Barometru Zawodów i innych danych dotyczących sytuacji na rynku pracy. Niezmiennie w czasie całego projektu dużym  zainteresowaniem beneficjentów cieszyły się kursy dające uprawnienie państwowe:  to jest kurs operatora maszyn budowlanych (koparko-ładowarka), kierowcy samochodów ciężarowych (kategoria c wraz z uprawnieniami do przewozu rzeczy) oraz spawacza czy magazyniera z obsługą wózków widłowych.

 

Duże zainteresowanie kursami zawodowymi realizowanymi w ramach projektu świadczy o tym, że potrzeby edukacyjne mieszkańców obszarów wiejskich są znaczne i istnieje potrzeba kontynuowania systemowego wsparcia tej grupy odbiorców.   Projekt „Nowy zawód i nowe umiejętności szansą dla małopolskich rolników” pozostaje nadal jednym z nielicznych projektów skierowanych do tych osób. 

O rzeczywistym przełożeniu realizacji projektu na sytuację beneficjentów świadczy najlepiej osiągnięty wskaźnik efektywności zatrudnieniowej. Określa on jaki procent beneficjentów projektu podjął zatrudnienie lub rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą. Wskaźnik ten osiągnął ostatecznie 25,12 %.   Największe szanse na zatrudnienie mieli uczestnicy kursów pozwalających zdobyć uprawnienia kierowcy samochodów ciężarowych i operatora maszyn budowlanych. Zakładane w projekcie  poziomy rezultatów przekroczyły też kursy magazyniera i spawacza. Istotnych informacji dostarcza też analiza sposobu podejmowania zatrudnienia przez beneficjentów. 47%  zatrudnionych beneficjentów podpisało umowy o pracę na okres co najmniej 3 miesięcy. Niektóre z tych umów podpisano na okres nawet kilku lat. Pozwala to mieć nadzieję, że osiągnięty dzięki projektowi efekt zatrudnieniowy będzie trwały. Ponadto 13 % beneficjentów podjęło decyzję o podjęciu własnej działalności gospodarczej.   

Wszystkie zasadnicze cele projektu zostały osiągnięte.   Liczba beneficjentów, którzy podjęli zatrudnienie lub rozpoczęli własną działalność gospodarczą przekroczyła w sposób istotny zakładaną w projekcie granicę (było to 20 %). Ma to duże znaczenie zwłaszcza w przypadku młodych osób dla których barierą w podjęciu zatrudnienia był brak kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Należy jedynie mieć nadzieję, że będzie to zatrudnienie trwałe. 

Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem rolników i domowników. Zaspokoił tylko w części realne potrzeby występujące w tym zakresie wśród rolników,  stąd duża nadzieja i wiara , że w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 władze województwa, tak jak dotychczas, dostrzegą ten problem i wspomogą stosownym działaniem rolników i mieszkańców wsi w ramach dalszej reorientacji zawodowej i zwalczania bezrobocia w województwie ze szczególnym uwzględnieniem powiatów najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem.

Warto zwrócić uwagę, że Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego realizując projekt „Nowy zawód i nowe umiejętności szansą dla małopolskich rolników” zaczął pełnić nową funkcję instytucji działającej na rynku zatrudnienia na obszarach wiejskich. Jest to istotne ponieważ  rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni przekraczającej  2 ha przeliczeniowe nie mogą uzyskać  statusu bezrobotnego mimo, że ich gospodarstwa są zbyt małe aby zapewnić odpowiedni poziom życia. Osoby takie były dotychczas praktycznie pozbawione pomocy, którą otrzymują osoby bezrobotne.  Współpraca Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie mająca na celu objęcie mieszkańców obszarów wiejskich nowym mechanizmem wsparcia stanowi więc udany przykład działań na rzecz tego środowiska. 

Wojciech Ślósarz