Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne

Zmiany w prawie budowlanym ważne dla rolników

Nowelizacja przepisów prawa budowlanego dokonana Ustawą z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie przepisów ustawy Prawo budowlane, która weszła w życie 19 września 2020 roku, wprowadziła zmiany w zakresie rozpoczęcia oraz przebiegu procesu budowlanego, w zależności od kategorii obiektu. Jedną ze zmian jest określona definicja „obszaru oddziaływania obiektu” – obszar ten został zawężony. Zawężenie definicji obszaru oddziaływania obiektu spowodowało, że: zawężony został krąg osób, które uczestniczą np. w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę. Ograniczenia związane z wznoszeniem budynków dotyczą  jedynie zabudowy, a nie zagospodarowania terenu, a więc dotyczą tylko obiektów usytuowanych na działce lub odległości między budynkami.

Treść art. 29 ustawy Prawo budowlane została w sposób znaczący zmodernizowana i usystematyzowana, dzięki czemu osoba/podmiot planujący przedsięwzięcie budowlane będzie mógł z łatwością sprawdzić, czy obiekt, który zamierza wybudować, wymagać będzie pozwolenia na budowę, czy tylko zgłoszenia lub będzie go można zrealizować bez informacji do organów architektonicznych. Z uwagi na obszerność ww. przepisu wypunktowane zostaną poniżej najważniejsze dla rolników zmiany dokonane nowelizacją.

 

Obiekty niewymagające pozwolenia na budowę ani zgłoszenia:

Budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

 • parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
 • suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
 • wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
 • wolnostojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 • zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
 • przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 m2;
 • przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;
 • obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych;
 • obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
 • ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;
 • obudowy ujęć wód podziemnych;
 • naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3;
 • przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych.

 

Z powyższego wynika, że katalog obiektów, w których przypadku nie trzeba starać się o uzyskanie pozwolenia na budowę lub nawet dokonywać zgłoszenia, jest dość szeroki, ale trzeba zwrócić uwagę, że jest to katalog zamknięty. Dodatkowo art. 29 ust. 4 ustawy Prawo budowlane wprowadza cztery kategorie robót, co do których nie jest wymagane uzyskania zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej. Należą do nich: przebudowa, remont, instalowanie oraz utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych.

 

Obiekty wymagające zgłoszenia do organów architektonicznych

Wśród obiektów, które wymagają zgłoszenia, a nie uzyskania pozwolenia na budowę dotyczące szczególnie rolników jest możliwość budowy płyt obornikowych, zbiorników na gnojówkę i gnojowicę oraz silosów na kiszonkę. Tak więc teraz na zgłoszenie można:

 • budować i przebudowywać szczelne zbiorniki na gnojówkę i gnojowice bez względu na pojemność - związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej (wcześniej pozwolenia wymagały tylko zbiorniki o pojemności do 25 m3);
 • budować i przebudowywać silosy na kiszonkę - związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej (wcześniej nie były zwolnione z pozwolenia na budowę);
 • wykonywać i przebudowywać urządzenia melioracji  wodnych (wcześniej była mowa tylko o urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych).

Również płyty do składowania obornika bez względu na wielkość i pojemność  tak jak dotychczas można budować na zgłoszenie.

Nie zmieniły się natomiast odległości budowli rolniczych od budynków i budowli i zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

Na zgłoszenie można również budować:

 • wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
 • wolnostojące: parterowe budynki gospodarcze, garaże, wiaty – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • przydomowe: ganki, oranżerie (ogrody zimowe) – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2.
 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 (czyli tzw. „szamba”)

 

Legalizacja samowoli

Dla niektórych równie ważną zmianą może być uproszczony sposób legalizacji tzw. samowoli budowlanych, których budowa zakończyła się ponad 20 lat temu.

Zgodnie z art. 49f ustawy Prawo budowlane w przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części: bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo

bez wymaganego zgłoszenia – jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, organ nadzoru budowlanego wszczyna uproszczone postępowanie legalizacyjne.

Od 1 stycznia 2021 roku weszły również w życie zmiany w zakresie proekologicznego i energooszczędnego budownictwa natomiast od 1 lipca br. zmiany dotyczące dalszej cyfryzacji procesu budowlanego.

 

Tomasz Stanek, dn. 17.08.2021 r.

fot. deils Pixabay / www.pixabay.com