Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne

Regulacje prawne na I kwartał 2017 r. dla osób prowadzących lub zakładających własną firmę (dotyczy składek ZUS oraz podstaw postępowania rejestracyjnego)

W roku 2017 planowane są nowe, wg zapowiedzi korzystne dla przedsiębiorców regulacje dotyczące składek ponoszonych na rzecz ZUS. Mają one zostać wprowadzone od II kwartału 2017 r. Dlatego zaktualizowane wg dotychczasowych zasad stawki zostają wprowadzone tylko do końca I kwartału br. i wynoszą:

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota  2557,80 zł  (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2017)  - wysokość obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  – wynosi na okres  I kwartału 2017:

Pełna   minimalna  miesięczna składka „na ZUS” płacona przez przedsiębiorcę wynosi: 1172, 56 zł

Tworzą ją:  

 • składka na ubezpieczenie społeczne bez dobrowolnego ubezp. chorobowego - 812,61 zł
  w tym:
  ubezpieczenie emerytalne 19,52% - 499,28  zł 
  ubezpieczenie rentowe 8,00% - 204,62 zł
  ubezpieczenie wypadkowe 1,80% - 46,04  zł
 • składka zdrowotna 9,0% - 297,28 zł
 • składka na fundusz pracy 2,45% - 62, 67 zł,

Jednak wnosząc dobrowolnie miesięczną składkę w wysokości: 1235, 23 zł przedsiębiorca uzyskuje lepsze zabezpieczenie w razie choroby. Na kwotę tę składają się:

 • składka na ubezpieczenie społeczne jak wyżej, z dobrowolnym ubezpieczeniem - 812,61 zł
  chorobowym  (uprawniająca do otrzymywania zasiłku po 3 mies. (90 dniach) niezdolności do pracy) w wysokości 2,45% - 62,67 zł    
 • składka zdrowotna - 297, 28 zł
 • składka na fundusz pracy 2,45% - 62, 67 zł,

Podstawą składki zdrowotnej jest kwota równa 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale roku poprzedzającego (2015). Wynosi ona 3 303,15 zł.

Dla osób, które po raz pierwszy rozpoczynają działalność gospodarczą obowiązuje przez okres 24  kolejnych miesięcy od daty otwarcia działalności stawka ulgowa:

 • wynosząca minimalnie (bez dobrowolnego ubezp. chorobowego): - 175,92 zł,
 • lub  z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: -  190, 62 zł,

oraz składka zdrowotna: - 297,28 zł,

Co razem wynosi  minimalnie: 473, 20 zł

lub:

z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (w kwocie 14,70 zł): 487, 90 zł

Podstawą wymiaru jest w tym wypadku kwota  w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia  (600,00 zł),  które wynosi od  1 stycznia 2017 r. – 2000,00 zł.

Osoby zatrudnione  (i płacące już obowiązkowe składki  z tytułu przynajmniej minimalnego wynagrodzenia), które otwierają działalność gospodarczą, najczęściej zobowiązane są do wnoszenia wyłącznie  składki  zdrowotnej w wys.: 297,28 zł

Należy  jednak  pamiętać że ustawowe uregulowania szczegółowe mogą inaczej określać wysokość wymaganej składki w niektórych przypadkach i dlatego rozsądne będzie, dla uniknięcia ewentualnych błędów ustalenie jej wysokości w oddziale ZUS.

UWAGA: Osoby zatrudnione ale nie osiągające zarobków w wysokości  minimalnego wynagrodzenia (np. zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy), które otwierają działalność gospodarczą, zobowiązane są do wnoszenia składki w pełnej wysokości,  czyli co najmniej:  1172, 56 zł chyba że po raz pierwszy podejmują działalność gospodarczą, wtedy zapłacą co najmniej minimalną stawkę ulgową: 473,20 zł  

 • wspólnicy spółki cywilnej płacą składki wg regulacji jak dla osób fizycznych, każdy za siebie;   

Mają prawo do ulg dla zakładających po raz pierwszy działalność gospodarczą;

 • jedyny wspólnik jednoosobowej sp. z o.o. i wspólnicy innych spółek prawa handlowego nie  będących osobami prawnymi (sp. jawna, sp. komandytowa, komandytowo-akcyjna i partnerska), płacą składki jak osoba fizyczna  prowadząca działalność gospodarczą, jednak bez prawa do ulgi dla zakładającego po raz pierwszy firmę;

Wymagane dokumenty przy zgłoszeniu się do ubezpieczenia społecznego w ZUS:         

formularze:

 • ZUS ZUA (zgłoszenie do  ubezp. społecznego i zdrowotnego),     
 • ZUS ZZA (zgłoszenie wyłącznie ubezp. zdrowotnego);          

Zgłoszenia na wymienionych dokumentach odbywają się bezpłatnie.

Dalsze szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUS, adres: www.zus.pl  lub ewentualnie bezpośrednio w Oddziałach ZUS.

Rejestracja firm osób fizycznych i spółek cywilnych:

Aby wykonywać działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej, należy najpierw mieć zarejestrowaną własną firmę. Takiego indywidualnego zgłoszenia musi dokonać każda osoba  podejmująca działalność gospodarczą oraz wspólnik spółki cywilnej. Pierwszym krokiem zasadniczo jest więc rejestracja firmy (w CEIDG).

W wyniku trwających od kilku lat prac nad usprawnieniem procesu rejestracji firm, w celu maksymalnego skrócenia czasu potrzebnego do zarejestrowania przedsiębiorstwa, powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, prowadzona przez Ministra Gospodarki, w której firmy są rejestrowane. Do rejestracji stosowany jest wniosek CEIDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można  wybrać jeden z poniższych trybów postępowania:

 • Zalogowanie się do CEIDG (adres strony CEIDG: ceidg.gov.pl), wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie lub wydrukowanie i zaniesienie do gminy w celu podpisania.
 • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (należy zapamiętać nr wniosku).
 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
 • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Wniosek CEIDG jest jednocześnie:

 • zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym na potrzeby NIP,
 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • zgłoszeniem płatnika składek dla potrzeb ubezpieczeń społecznych,

Wpis zostaje dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG.

Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na wskazany adres poczty elektronicznej.

Zarówno wpis do ewidencji działalności gospodarczej, jak i dokonanie zmian we wpisie są zwolnione z opłat.

Nie są wydawane „papierowe” zaświadczenia o wpisie do CEIDG.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie.

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o  Działalności Gospodarczej (CEIDG)  są bezpłatne.

Dalsze szczegółowe informacje można znaleźć na ww stronie internetowej CEIDG, adres: http:/prod.ceidg.gov.pl lub osobiście w urzędach gmin.

Rejestracja spółek prawa handlowego (osobowych i kapitałowych oraz stowa- rzyszeń, fundacji, spółdzielni i in.)

Wszystkie spółki prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spół-ka komandytowo-akcyjna oraz dwie spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna) i  inne podmioty jak stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, przedsiębiorstwa państwowe, a także publiczne zakłady opieki zdrowotnej i spółdzielnie - rejestrują działalność w Krajowym Rejestrze Sądowni-czym (KRS).

Jednak od dnia 01.12.2014 r. nowo zakładane firmy (takie jak wyżej wymienione) nie zgłaszają się już jako płatnik składek do ZUS (na druku ZPA), lecz informacje zamieszczane na tym druku wnoszą obecnie do właściwego Urzędu Skarbowego, na formularzu NIP-8 (UWAGA: dotyczy to tylko SPÓŁKI, nie zaś wspólników, którzy składają dokumenty obowiązujące ich jako osoby fizyczne, w dalszym ciągu do ZUS).

Wzory obowiązujących formularzy można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http:/ms.gov.pl/krs

Znajdują się tam także wykazy niezbędnych załączników.

Obowiązujące formularze i oraz stosowne informacje można również otrzymać w sekretariatach Sądów Gospodarczych.

Jacek Walczak
Źródła informacji: ZUS, CEIDG