Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne

Informacja dla KGW - termin składania CIT-8 przesunięty do 31 lipca 2020 r.

W związku z panującą w Polsce epidemią koronawirusa (COVID-19) rząd podjął kroki, aby pomóc przedsiębiorcom w dopełnieniu różnego rodzaju obowiązków podatkowych w późniejszym terminie. Dużym ułatwieniem jest m.in. przesunięcie terminów rozliczeń podatkowych nałożonych na przedsiębiorców. Z tego udogodnienia może skorzystać wiele organizacji pozarządowych, również KGW, bowiem termin na rozliczenie podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym za rok 2019 od Kół Gospodyń Wiejskich został przesunięty z 31 marca na 31 lipca 2020 roku.

KGW wpisane do rejestru prowadzonego przez ARiMR nabywają osobowość prawną i mogą korzystać z różnych form dofinansowań z budżetu państwa. Wiąże się to również z koniecznością złożenia do Urzędu Skarbowego zeznania podatkowego CIT-8. KGW są zatem zobligowane do ewidencjonowania przychodów oraz kosztów i mają możliwość wyboru formy jej prowadzenia poprzez: uproszczoną ewidencję lub pełną księgowość.

UPROSZCZONA EWIDENCJIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW (UEPiK) dla KGW 

Uproszczona ewidencja (UEPiK) obejmuje zestawienie przychodów i kosztów, zestawienie przepływów finansowych, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzoną działalnością.

Na mocy art. 24 ust. 6 ustawy o KGW - koła pod pewnymi warunkami mogą  zamiast ksiąg rachunkowych – prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, której sposób prowadzenia określił Minister Finansów rozporządzeniem z 7.01.2019 (DzU poz.70).

Koła mogą skorzystać z formy rozliczania zawartej w art. 24 ustawy o KGW, spełniając 3 warunki. Kiedy osiągają przychody wyłącznie:

1.

 • z działalności statutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji,
 • ze sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, lub żywności regionalnej,
 • ze sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
 • z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania tworzonych na tych rachunkach; 

2. Gdy nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,

3. W roku poprzedzającym rok podatkowy KGW osiągnęło przychody wyłącznie z tytułów, które wyżej wymieniono, w wysokości do 100 000 zł!

Podstawą zapisów w uproszczonej ewidencji są dowody księgowe, do których zalicza się m.in. faktury, wyciągi bankowe z rachunków, itp. Dopuszcza się także inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem. Za dowód księgowy możemy uznać również: wystawiony na koniec dnia dowód wewnętrzny, w którym w jednej kwocie wykazana jest wartość przychodów za dany dzień (np. zestawienie sprzedaży), dowody opłat pocztowych, bankowych, sądowych i materialnych, bilety z parkometru, komunikacji miejskiej, koszty diet i podróży służbowych, paragony fiskalne, rachunki itp.

Jeżeli koło podjęło decyzję o prowadzeniu uproszczonej ewidencji i spełnia warunki wskazane w art. 24 ustawy o KGW należy poinformować o tym Urząd Skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem. Odpowiednie oświadczenie o uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPiK) składamy do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym KGW rozpoczyna prowadzenie ewidencji. W przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Zawiadomienie to jest skuteczne także w latach następnych.

Koło prowadzące UEPiK jest zwolnione z sprawozdania finansowego, nie zwalnia to jednak kół z obowiązku rozliczenia się z Urzędem Skarbowym - czyli corocznego wypełniania i wysyłania deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami. Składamy go również wówczas, kiedy dochód wynosi 0 (dochód przeznaczamy na realizacje celów statutowych koła). Jeżeli koło powstało w drugiej połowie roku kalendarzowego, ma również prawo połączyć ten rok z następnym, pełnym rokiem. Deklarację CIT-8 składa się wówczas za oba lata. Do US formularz CIT-8 wraz z załącznikami możemy złożyć do 31 lipca 2020 roku.

Ewelina Czarnik

źródło:

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U.2018 r., poz. 2212)

Portal organizacji pozarządowych: https://www.ngo.pl/

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich Dz.U. 2019 poz.70