Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne

Wspólny znak towarowy gwarancyjny „Produkt Tradycyjny z Małopolski”

Onaczenie „Produkt Tradycyjny z Małopolski” to znak towarowy zgłoszony przez Województwo Małopolskie do ochrony w Urzędzie Patentowym RP. Prawo do jego używania udzielane jest podmiotom wytwarzającym produkty z obszaru geograficznego województwa małopolskiego, wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgodnie z definicją, na Listę Produktów Tradycyjnych może zostać wpisany produkt, którego jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnej metody produkcji (wykorzystywanej co najmniej od 25 lat), stanowiący element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym jest wytwarzany, oraz będący elementem tożsamości społeczności lokalnej (Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych - t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1168 z późn. zm.). Obecnie na przedmiotową Listę wpisanych jest 1847 produktów z całej Polski (stan na dzień 08.10.2018 r.) – pod względem ilości zarejestrowanych produktów Małopolska z 213 produktami zajmuje drugie miejsce w kraju.

Dnia 29 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 912/18w sprawie przyjęcia Regulaminu używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego Produkt Tradycyjny z Małopolski oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Małopolskiego w sprawach związanych z realizacją Regulaminu - tym samym uchylono Uchwałę Nr 815/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22lipca 2009 r.(z późn. zm.)w sprawie przyjęcia Regulaminu używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego Produkt Tradycyjny z Małopolski (..).
Zgodnie z powyższym, podmiotem uprawnionym do używania Znaku może być: osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, której siedziba przedsiębiorstwa, zakład produkcyjny lub gospodarstwo rolne znajduje się na obszarze województwa małopolskiego. Pisemny wniosek o udzielenie prawa do używania znaku towarowego gwarancyjnego Produkt Tradycyjny z Małopolski(stanowiący załącznik do ww. Uchwały), należy złożyć do departamentu właściwego do spraw rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  Prawo do używania Znaku udzielane jest nieodpłatnie, na okres 3 lat, poprzez wydanie Użytkownikowi stosownego certyfikatu (stanowiącego załącznik do ww. Uchwały). Po jego wygaśnięciu, celem odnowienia prawa do używania Znaku, należy ponownie złożyć ww. wniosek.

 

UWAGA! Wszystkie certyfikaty potwierdzające prawo do używania Znaku na czas nieokreślony, wydane przed 1 kwietnia 2018 roku, tracą swoją ważność z dniem 31 grudnia 2018 roku (czyli wydane na mocy Uchwały Nr 815/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2009 z późn. zm. i wcześniejszych).Aby w dalszym ciągu mieć prawo do używania Znaku należy złożyć wniosek o udzielenie prawa do używania znaku towarowego gwarancyjnego Produkt Tradycyjny z Małopolski do departamentu właściwego do spraw rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 

Znak może być umieszczony na opakowaniu danego produktu tradycyjnego, na papierze firmowym oraz innych drukach reklamowych – obok nazwy lub znaku towarowego Użytkownika, ze wskazaniem którego produktu dotyczy, jak również w kampanii reklamowej (w prasie, radiu, telewizji, Internecie) – po wcześniejszej akceptacji projektu reklamy przez Województwo Małopolskie.

 

Przestrzeganie zasad używania Znaku (w tym zasad i warunków wytwarzania produktów tradycyjnych) podlega kontrolom przeprowadzanym przez Województwo Małopolskie lub upoważnione podmioty, co dokumentowane jest stosownym protokołem. Ewentualne stwierdzone nieprawidłowości będą musiały zostać usunięte przez Użytkownika Znaku w określonym terminie.

 

Województwo Małopolskie może odebrać Użytkownikowi prawo do stosowania Znaku (poprzez złożenie Użytkownikowi pisemnego oświadczenia) w przypadku gdy:

 • dany produkt zostanie skreślony z Listy Produktów Tradycyjnych,
 • Użytkownik naruszy określone w regulaminie zasady używania Znaku,
 • zostanie obniżona jakość danego produktu i/lub dokonana zostanie zmiana składu lub technologii wytwarzania danego produktu,
 • Użytkownik zaprzestanie stosowanie Znaku przez ciągły okres 6 miesięcy (chyba, że istnieją określone, uzasadnione przyczyny takie stanu),
 • zostaną stwierdzone ponowne nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonej kontroli,
 • dalsze używanie Znaku przez Użytkownika szkodziłoby dobremu imieniu lub renomie Województwa.

 

W każdej chwili możliwa jest również rezygnacja z prawa do używania Znaku, którą należy złożyć pisemnie do departamentu właściwego do spraw rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 

Rejestr Użytkowników dysponujących prawem do używania Znaku prowadzony jest przez departament właściwy do spraw rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – tam też należy kierować wszelką korespondencję związaną z prawem do używania Znaku.

 

Paulina Mrowczyk-Madeja, dn. 24.10.2018 r.

 

[https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1475863,uchwala-nr-91218-zarzadu-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-29-maja-2018-roku-w-sprawie-przyjecia-regu.html]

[https://bip.malopolska.pl/umwm,a,98057,uchwala-nr-81509-zarzadu-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-22-lipca-2009-r-w-sprawie-przyjecia-regula.html]

[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050100068/U/D20050068Lj.pdf]

[https://www.gov.pl/web/rolnictwo/lista-produktow-tradycyjnych12]