Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne

Sprzedaż produktów w ramach działalności – MOL

Sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego możliwa jest między innymi w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL).

MOL jest działalnością przetwórczą i obejmuje tylko produkty pochodzenia zwierzęcego: produkty mleczne, produkty na bazie siary, wstępnie przetworzone lub przetworzone produkty rybołówstwa, surowe wyroby mięsne, mięso mielone, produkty mięsne, produkty jajeczne z gotowanych jaj, gotowe posiłki (potrawy). Możliwy jest również rozbiór i sprzedaż mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, drobiowego lub zajęczaków, zwierząt łownych oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

Szczegółowe warunki pozwalające na uznanie tej działalności za działalność marginalną, lokalną, i ograniczoną  definiuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. (Dz. U. poz. 451). Rozporządzenieokreślazakres i obszar produkcji, a także wielkość dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem do konsumenta końcowego. Uściśla również wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy prowadzeniu tego rodzaju działalności.

Działalność MOL dotyczy sprzedaży i dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego na niewielką skalę na lokalny rynek. Przepisy określone zostały w art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r., poz. 242, z późn. zm. ) oraz w ww. rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

W zakresie wymagań higieniczno - sanitarnychdo działalności MOL  stosuje się przepisy (WE) Rozporządzenie nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2014 r, w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004, str. 1, z późn.zm.: Dz.U UE Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, t. 34, str. 319 ).

 

O tym, czy działalność rolnika może być prowadzona w ramach MOL decydują:

 • przedmiot działalności – tylko określone produkty pochodzenia zwierzęcego,
 • podmiot, do którego dokonuje się sprzedaży i dostawy – sprzedaż tylko konsumentowi końcowemu i dostawa tylko do innych zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego (np. sklepów detalicznych, restauracji czy stołówek),
 • rozmiar działalności – sprzedaż konsumentom końcowym nie jest ograniczona ilościowo i może odbywać się, np. w budynkach przylegających do miejsca produkcji, z obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, w tym ze środków transportu, z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności, wysyłkowo lub przez Internet. Ograniczenia wagowe dostaw obowiązują dla innych zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego. (
 • obszar prowadzenia działalności – w obszarze województwa lub obszarach powiatów sąsiadujących z tym województwem położonych na obszarach innych województw, ewentualnie na obszarach miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, położonych na obszarach województw sąsiadujących z województwem, w którym jest prowadzona produkcja tych produktów.

 

Wyjątki od ograniczeń w obszarze sprzedaży i dostaw:

Ograniczeń, które dotyczą obszaru prowadzenia działalności MOL nie stosuje się w przypadku sprzedaży konsumentowi końcowemu ww. produktów pochodzenia zwierzęcego przez rolników podczas wystaw, festynów, targów oraz kiermaszy organizowanych w celu promocji tych produktów. Rolnik prowadzący działalność MOL, który zamierza prowadzić taką sprzedaż powinien poinformować o tym na piśmie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia sprzedaży, co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia tej sprzedaży. W informacji rolnik powinien wskazać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego działalność MOL, oraz
 2. adres miejsca prowadzenia tej działalności, jak również
 3. dane dotyczące miejsca i okresu, w którym będzie prowadzona sprzedaż konsumentowi końcowemu produktów pochodzenia zwierzęcego.

 

Rodzaje prowadzonej działalności, ograniczenia oraz wyjątki wagowe w ramach MOL:

•   rozbiór świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, drobiowego lub zajęczaków, lub produkcję z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego. Dostawy tych produktów nie mogą przekroczyć wagowo tony tygodniowo,

•   rozbiór świeżego mięsa drobiowego lub zajęczaków, lub produkcję z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego. Dostawy tego rodzaju produktów nie mogą przekraczać wagowo 0,5 tony tygodniowo,

•   rozbiór świeżego mięsa zwierząt łownych odstrzelonych zgodnie z przepisami Prawa łowieckiego lub produkcję z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego. Dostawy tego rodzaju produktów nie mogą przekraczać wagowo 0,5 tony tygodniowo, albo za zgodąpowiatowego lekarza weterynarii, wyrażoną w formie decyzji administracyjnej, na wniosek podmiotu, mogą być większe, pod warunkiem zachowania rocznego limitu wielkości tych dostaw, wynoszących wagowo 26 ton / rok,

•   rozbiór świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkcję z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego. Dostawy tego rodzaju produktów nie mogą przekraczać wagowo 0,5 tony tygodniowo, alboza zgodąpowiatowego lekarza weterynarii, wyrażoną w formie decyzji administracyjnej, na wniosek podmiotu, mogą być większe, pod warunkiem zachowania rocznego limitu wielkości tych dostaw wynoszących wagowo 26 ton / rok,

•   produkcję produktów mięsnych, dostawy nie mogą przekroczyć wagowo 1,5 tony tygodniowo,

•   produkcję wstępnie przetworzonych lub przetworzonych produktów rybołówstwa, dostawy nie mogą przekroczyć wagowo 0,5 tony tygodniowo, alboza zgodąpowiatowego lekarza weterynarii, wyrażoną w formie decyzji administracyjnej, na wniosek podmiotu, mogą być większe, pod warunkiem zachowania rocznego limitu wielkości tych dostaw, wynoszących wagowo 26 ton / rok,

•   produkcję produktów mlecznych lub produktów na bazie siary wyprodukowanych z mleka lub siary, pozyskanych w gospodarstwie produkcji mleka w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 853/2004 lub w gospodarstwie rolnym, w którym jest prowadzona działalność w zakresie produkcji mleka surowego lub siary, przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. Dostawy tego rodzaju produktów łącznie nie mogą przekraczać wagowo 0,5 tony tygodniowo

•   produkcję produktów jajecznych pozyskanych w wyniku obróbki lub przetwarzania jaj, które uprzednio ugotowano w skorupach, np. jaja na twardo w zalewie octowej. Dostawy nie mogą przekroczyć wagowo 0,15 tony tygodniowo,

•  produkcję gotowych posiłków (potraw) z produktów pochodzenia zwierzęcego lub z udziałem tych produktów, pod warunkiem że co najmniej jeden produkt pochodzenia zwierzęcego należący do głównych składników posiłku został wyprodukowany w tym zakładzie. Dostawy posiłków (potraw) nie mogą przekroczyć wagowo 1,5 tony tygodniowo.

 

Dodatkowe wymagania weterynaryjne

Rozporządzenie ministra rolnictwa określa również wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy prowadzeniu działalności MOL. Dodatkowe warunki dotyczą m.in. sposobu pozyskania określonych produktów (np. ubój w rzeźni), oględzin, badań – w zależności od kategorii produktów pochodzenia zwierzęcego.

W przypadku rolników prowadzących zarówno działalność MOL, jak i sprzedaż bezpośrednią, do produkcji można wykorzystywać produkty pochodzenia zwierzęcego dopuszczone do sprzedaży w ramach sprzedaży bezpośredniej.

 

Rejestracja działalności

Podmiot, który chce prowadzić produkcję w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, powinien zarejestrować działalność gospodarczą. Należy złożyć w terminie co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem planowanej działalności, pisemny wniosek o wpis do rejestru zakładów do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia działalności. Wraz z wnioskiem należy powiadomić lekarza weterynarii o zakresie i wielkości produkcji oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w tym zakładzie. Na wniosek powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję administracyjną w sprawie wpisu do rejestru zakładów i nadaje weterynaryjny numer identyfikacyjny. Po otrzymaniu ww. decyzji dopiero możliwe jest rozpoczęcie działalności.

 

Warunki jakie muszą spełniać budynki i pomieszczenia, w których prowadzona jest produkcja żywności

Ogólne wymogi higieny dla działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, tak jak dla wszystkich przedsiębiorstw sektora spożywczego określają przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

 

Produkcja produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach MOL oraz ich sprzedaż może odbywać się w:

  •  odrębnym budynku, w którym prowadzi się produkcję żywności. Pomieszczenia powinny pozwalać na higieniczne wykonywanie wszystkich czynności i być dostosowane do przetwarzania i przechowywania żywności w odpowiednich warunkach oraz umożliwiać stosowanie dobrej praktyki higienicznej.

  • dostosowanym pomieszczeniu (np. kuchnia letnia), używanym wyłącznie do tego celu.

  • w pomieszczeniu używanym głównie jako prywatny dom mieszkalny, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia na rynek (np. kuchnia).Wymagania ogólne dotyczą przede wszystkim usytuowania, projektu i konstrukcji oraz utrzymywanie tego rodzaju pomieszczeń w czystości i dobrym stanie technicznym, tak by było możliwe uniknięcie ryzyka zanieczyszczenia, zwłaszcza przez zwierzęta i szkodniki.

 

Wymagania szczegółowe zarówno w przypadku odrębnych, specjalnych budynków jak i dostosowanych pomieszczeń mieszkalnych oraz pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, reguluje przede wszystkim postępowanie z odpadami żywnościowymi, niejadalnymi produktami ubocznymi i innymi odpadami, zaopatrzenia w wodę, wszelkich przedmiotów, sprzętu i instalacji pozostających w kontakcie z żywnością, środków transportu, opakowań jednostkowych i zbiorczych, higieny osobistej pracowników, przechowywania produktów spożywczych, szkoleń oraz obróbki cieplnej.

 

Dobre praktyki HACCP

W zakładzie powinna zostać opracowana, wykonywana oraz utrzymywana stała procedura lub procedury na podstawie zasad HACCP (system HACCP), co najmniej poprzez zastosowanie wytycznych dobrej praktyki. Dobre praktyki higieniczne są to działania, które muszą zostać podjęte oraz warunki higieniczne, które muszą zostać spełnione na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością, tak aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. Powinny zawierać również właściwe informacje na temat zagrożeń, które mogą powstawać w produkcji oraz o działaniach mających na celu ich kontrolę. Każdy podmiot odpowiedzialny za dany zakład jest zobowiązany do opracowania własnego programu, który uwzględni strukturę organizacyjną i specyfikę działalności danego zakładu. Procedury i instrukcje w ramach dobrych praktyk powinny być ściśle przestrzegane przez wszystkich pracowników. Wszystkie stosowne w zakładzie metody pracy oraz zalecenia dotyczące higieny , powinny być opisane za pomocą odpowiednich procedur i instrukcji.

 

Przepisy Unii Europejskiej dopuszczają możliwość odstępstw od niektórych przepisów higienicznych

Zakłady produkujące żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego mogą skorzystać z odstępstw od niektórych wymagań higienicznych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 na mocy rozporządzenia MRiRW z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2015 r., poz. 394). Jeżeli dany zakład spełnia wymagania określone w ww. rozporządzeniu MRiRW, powiatowy lekarz weterynarii, zgodnie z w art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594, z późn. zm.) może wydać decyzję przyznającą indywidualne odstępstwa od wymagań higienicznych określonych w  załączniku II rozdziale II pkt 1 i rozdziale V pkt 1. ww. rozporządzenia (WE) nr 852/2004.

 

Przyznanie tych odstępstw jest możliwe jedynie wtedy, jeżeli to umożliwi stosowanie tradycyjnej metody produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego, określonej we wniosku o:

 

1. wpis produktu na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych lub

2. rejestrację produktu wysłanym do Komisji Europejskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68) lub

3. w specyfikacji produktu, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1).

 

Zastosowanie ww. odstępstw w praktyce oznacza m.in. umożliwienie zastosowania w zakładzie drewnianych lub kamiennych półek do składowania serów długo dojrzewających lub wykorzystania w procesie produkcji tradycyjnych drewnianych pieców wędzarniczych.

Mirosława Rogacz, dn. 4.11.2019 r.

Opracowano na podstawie:

Regulacje prawne UE

 • Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego;
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych;

Krajowe rozporządzenia wykonawcze:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. 2016, poz. 451);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 8 marca 2013 r.  w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2016, poz. 434);