Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne

Ułatwienie startu młodym rolnikom

„Ułatwianie startu młodym rolnikom” jest kolejnym działaniem objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a finansowanym z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Działanie to było realizowane w ramach SPO 2004-2006, a obecnie będzie kontynuowane, lecz na nieco zmienionych warunkach wynikających z doświadczeń płynących z przebiegu wdrażania tej pomocy w latach ubiegłych.

Celem realizacji tego działania jest podniesienie konkurencyjności sektora rolnego poprzez aktywizację młodych osób, o odpowiednich kwalifikacjach do rozpoczęcia działalności rolniczej. Będzie to sprzyjać zmianom strukturalnym w rolnictwie oraz tworzeniu miejsc pracy poprzez samozatrudnienie młodych rolników.

Już od 3 marca aż do 30 czerwca 2008 roku AR i MR będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie z tego Działania od wnioskodawców z całego kraju.

Kryteria przyznania pomocy

Pomoc finansowa jest przyznawana osobie fizycznej, która:

 • do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła działalności rolniczej i po raz pierwszy rozpocznie prowadzenie gospodarstwa rolnego
 • oraz osoba, która rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 14 miesięcy do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
 • osoba, której małżonek nie prowadził działalności rolniczej albo rozpoczął jej prowadzenie nie wcześniej niż w okresie 14 miesięcy do dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o przyznanie pomocy,
 • nabyła gospodarstwo rolne na drodze kupna, darowizny lub spadku oraz dzierżawy (minimum 6-cioletniej) z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
  * powierzchnia użytków rolnych będzie nie mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju (średnia pow. gospodarstwa rolnego 9,6 ha) oraz nie większa niż 300 ha,
  * gospodarstwo będzie prowadzone samodzielnie,
  * gospodarstwo nie może stanowić współwłasności lub współposiadania z wyjątkiem małżeńskiej wspólności majątkowej,
  * gospodarstwo będzie spełniać podstawowe wymagania w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt
 • jest pełnoletnia i w dniu złożenia przez nią wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia,
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
 • nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Forma udzielonej pomocy:

Na wniosek beneficjenta pomoc finansowa w tym działaniu będzie wypłacana w formie premii w wysokości 50 tysięcy złotych. Pomoc jest przyznawana jednorazowo dla 1 beneficjenta.

W przypadku, gdy warunki niezbędne do uzyskania pomocy spełniają oboje małżonkowie, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich.

Warunki uzyskania pomocy:

 1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami
 2. Złożenie Planu Rozwoju Gospodarstwa

Zobowiązania beneficjenta:

Rolnik, któremu przyznano pomoc, powinien wypełnić następujące zobowiązania pod rygorem zwrotu części lub całości premii:

 1. Samodzielnie prowadzić gospodarstwo przez okres 5 lat od dnia wypłaty pomocy,
 2. Zrealizować założenia Planu Rozwoju Gospodarstwa do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy,
 3. Wydatkować w okresie 3 lat od dnia wypłaty pomocy, co najmniej 70% kwoty pomocy na inwestycje określone w Planie Rozwoju Gospodarstwa,
 4. Osiągnąć nadwyżkę bezpośrednią z działalności rolniczej w gospodarstwie, w wysokości 4 ESU i nie mniejszą niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
 5. Spełnić wymagania w zakresie ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt do dnia upływu 3 lat od dnia rozpoczęcia działalności rolniczej oraz spełniać te wymagania do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy,
 6. Podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, w pełnym zakresie jako rolnik, co najmniej przez 3 lata od dnia wypłaty pomocy,
 7. W przypadku braku odpowiednich kwalifikacji zawodowych, uzupełnić je w okresie 3 lat od dnia doręczenie decyzji o przyznaniu pomocy,
 8. Umożliwić przeprowadzenie przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów,
 9. Przechowywać dokumenty związane z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia wypłaty pomocy.

Przeznaczenie pomocy na inwestycje:

 1. Inwestycje określone jako „koszty kwalifikowane” w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW 2007-2013:
  • budowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych,
  • zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży,
  • zakupu instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej mającej wpływ na warunki prowadzenia działalności rolniczej,
 2. Zakup gruntów rolnych, które przez 5 lat od dnia wypłaty pomocy, rolnik będzie wykorzystywał do działalności rolniczej
 3. Zakup zwierząt hodowlanych stanowiących stado podstawowe – związany z rozpoczęciem produkcji zwierzęcej lub postępem genetycznym w zakresie prowadzenia produkcji

Szczególne warunki przyznania pomocy:

Jeżeli od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie upłynęło więcej niż 14 miesięcy, a do dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy nie więcej niż 18 miesięcy, pomoc można przyznać osobie, która gospodarstwo rolne nabyła:

 1. jako spadek, potwierdzony aktem notarialnym, lub prawomocnym orzeczeniem sądowym
 2. jako darowizna przed ukończeniem 18 roku życia,
 3. jako darowizna przed ukończeniu 18 roku życia i kontynuowała naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia
 4. przed rozpoczęciem służby wojskowej lub w trakcie jej trwania

Gdzie należy składać wnioski o pomoc finansową:

Wnioski wraz z załącznikami składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

 • pod bezpłatnym numerem infolinii: 0800 38 00 84,
 • na stronach internetowych:
  www.arimr.gov.pl,
  www.minrol.gov.pl,
  www.cdr.gov.pl
 • pod adresem e-meil: infoatdoplaty [dot] gov [dot] pl
 • w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych AR i MR
 • w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

Krystyna Maliszewska