Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne

Zalesianie gruntów rolnych

zalesianie

Z dniem 1 sierpnia 2007 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników na zalesianie gruntów rolnych, finansowane ze Schematu I - Zalesianie Gruntów Rolnych. Jest to kolejne, uruchomione działanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Cel realizacji działania:

W Polsce występuje znaczny udział gruntów niskich klas bonitacyjnych, użytkowanych jako grunty rolne. Aby podnieść wartość ekonomiczną tego areału stworzono możliwość zalesienia tychże. Korzystne będzie zwiększenie udziału lasów w globalnym bilansie węgla, zakładanie upraw leśnych i dobór gatunków drzew wpłynie na zwiększenie bioróżnorodności.

Działanie to wdrażane będzie w dwóch schematach:

Schemat I – Zalesianie Gruntów Rolnych

Kto może otrzymać wsparcie:

 • Rolnik, który został wpisany do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • Co najmniej 3 rolników, których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niż 2 ha.

Kryteria przyznawania wsparcia:

 • wsparcie do gruntów użytkowanych jako grunty orne oraz sady, które zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ( w przypadku braku takiego planu, wykonanie zalesienia nie będzie mogło być sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy),
 • wsparcie do gruntów stanowiących własność wnioskodawcy, jego małżonka lub współwłasność wnioskodawcy,
 • wsparcie do gruntów o powierzchni co najmniej 0,5 ha i minimalnej szerokości 20 m, w przypadku działek graniczących z lasem ich szerokość nie może być mniejsza niż 20 m,
 • wsparcie może być przyznane jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha.
 • wsparcie nie przysługuje do gruntów położonych na obszarach NATURA 2000.

Zobowiązania rolnika wynikające z uzyskania wsparcia:

 • do dnia złożenia wniosku, grunty przeznaczone na zalesienie, na których prowadzona była działalność rolnicza, utrzymane są w dobrej kulturze rolnej i zgodnie z wymogami ochrony środowiska określonymi w przepisach o płatnościach bezpośrednich i płatności cukrowej,
 • założona uprawa leśna podlega pielęgnacji przez okres 5 lat od dnia wykonania zalesienia,
 • prowadzenie założonej uprawy leśnej przez okres 15 lat od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesienie,
 • przestrzeganie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej zgodnie z normami ochrony środowiska.

Tryb przyznawania wsparcia:

 • pomoc finansowa na zalesienie – jest to jednorazowo wypłacany ryczałt za poniesione koszty zalesienia i ogrodzenia uprawy leśnej, wypłacany w pierwszym roku po wykonaniu zalesienia. Wysokość wsparcia zależy od proporcji gatunków drzew w strukturze uprawy, zabezpieczenia przed zwierzyną, konfiguracji terenu oraz rodzaju zastosowanych do zalesienia sadzonek,
 • premia pielęgnacyjna – jest to zryczałtowana płatność do hektara zalesionych gruntów, wypłacana co roku przez okres 5 lat. Wysokość premii obejmuje koszty prac pielęgnacyjnych wykazanych w planie zalesienia ( Plan Zalesienia sporządza Nadleśniczy na wniosek rolnika).
 • premia zalesieniowa – jest to zryczałtowana płatność do hektara zalesionych gruntów, wynikająca z utraconych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych w leśne. Premia wypłacana będzie przez okres 15 lat od założenia uprawy leśnej. Premię otrzyma rolnik, który udokumentował uzyskanie w roku poprzedzającym złożenie wniosku o zalesienie, co najmniej 25% dochodów z prowadzenia działalności rolniczej.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie należy składać w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2007 roku, a w kolejnych latach od 1 czerwca do końca lipca danego roku.

Schemat II – Zalesianie Gruntów Innych Niż Leśne

Wsparcie to będzie można uzyskać w 2008 roku na zalesienie dwóch rodzajów gruntów odłogowanych:

 • z sukcesją naturalną drzew gatunków rodzimych, jeżeli grunty te spełniają wymagane warunki,
 • grunty wymagające ochrony z uwagi na ich funkcję wodochronne lub glebochronne

Dodatkowe informacje można uzyskać:

 • pod bezpłatnym numerem infolinii: 0800 38 00 84,
 • na stronach internetowych:
  www.arimr.gov.pl;
  www.minrol.gov.pl;
  www.cdr.gov.pl
 • wysyłając e-mail na adres: infoatdoplaty [dot] gov [dot] pl
 • w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych AR i MR.

Jan Boczkowski