Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne

Nowa pomoc dla producentów mleka, świń, owoców i warzyw

Dnia 28 września 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wprowadza ono możliwość udzielania pomocy finansowej producentom mleka, świń lub owoców i warzyw na sfinansowanie, powstałych w okresie od 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.:

 • niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym,
 • zobowiązań cywilnoprawnych.

W ARiMR trwają prace polegające na opracowaniu formularza wniosku o udzielenie pożyczki, zasad udzielania nowych form wsparcia oraz zmian do zawartych z bankami umów o współpracy. Po zatwierdzeniu powyższych dokumentów oraz po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia br. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o udzielenie pożyczek, a banki współpracujące z ARiMR - wnioski o udzielenie kredytów. W przypadku kredytów niezbędne jest również zawarcie aneksów do umów o współpracy podpisanych pomiędzy Agencją a bankami.

Podstawowe warunki udzielania nowej pomocy są następujące:

1. Pomoc na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym

W 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy finansowej producentom mleka, świń lub owoców i warzyw, prowadzącym gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej, których przychody są niewystarczające na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Pomoc będzie polegała na udzielaniu nieoprocentowanych pożyczek na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, powstałych od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw. Z pomocy wyłączone są zobowiązania cywilnoprawne na rzecz budżetu środków europejskich.

Pożyczkę będą mogli uzyskać producenci mleka, świń lub owoców i warzyw, będący mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem.

Pożyczka będzie udzielana maksymalnie na 10 lat, a jej kwota nie będzie mogła przekroczyć wysokości kwoty nieuregulowanych należności. Do kwoty tej nie wlicza się odsetek.

Wypłata środków nastąpi w dwóch ratach, przy czym:

 • pierwsza rata - płatna w 2016 r. w wysokości do 50% kwoty pożyczki,
 • druga rata - płatna w 2017 r. po udokumentowaniu spłaty nieuregulowanych należności w wysokości środków wypłaconych w ramach pierwszej raty.

Pożyczkę w całości trzeba będzie rozliczyć przedstawiając dokumenty potwierdzające spłatę ww. należności.

Pożyczka będzie nieoprocentowana, a Agencja nie będzie pobierała żadnych opłat za jej udzielenie.

Wniosek o udzielenie pożyczki producenci mleka, świń, owoców i warzyw będą składać w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, w terminie do 15 października br.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć dokumenty takie jak np.:

 • oświadczenie o uzyskaniu przychodów niewystarczających na sfinansowanie nieregulowanych należności,
 • kopie rachunków lub faktur VAT potwierdzających uzyskiwanie obniżonych przychodów,
 • dokumenty potwierdzające powstanie nieuregulowanych należności w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Pomoc zostanie przyznana na podstawie umowy pożyczki, która będzie zawierana w formie pisemnej. Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223 ze zm.) pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy pożyczki zobowiązany jest zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.

2. Pomoc na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych

W 2016 r. i 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy finansowej producentom rolnym w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, których przychody są niewystarczające na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw.

Pomoc będzie polegała na stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, powstałych w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw. Z pomocy wyłączone są zobowiązania cywilnoprawne na rzecz budżetu środków europejskich.

O kredyt będą mogli ubiegać się producenci rolni będący mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem prowadzący produkcję mleka, świń lub owoców i warzyw.

Kredyt będzie udzielany maksymalnie na 8 lat, a jego kwota nie będzie mogła przekroczyć kwoty zobowiązań cywilnoprawnych i wynosić więcej niż 5 mln zł. Kwotę 5 mln zł pomniejsza się o kwotę udzielonej danemu producentowi rolnemu pożyczki na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Kredytobiorca nie będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.

Oprocentowanie będzie ustalane z uwzględnieniem stopy referencyjnej WIBOR 3M powiększonej nie więcej niż o 1,7 punktu procentowego. Kredytobiorca przez pierwsze dwa lata od dnia zawarcia umowy kredytu będzie płacił oprocentowanie w wysokości 1%, a w kolejnych latach w wysokości 2,5%. Pozostałą część oprocentowania należną bankowi zapłaci ARiMR.