Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - nabór wniosków do 29 października 2019 r.

Na jakie inwestycje jest wypłacana premia?

W ramach Działania „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” przyznawana jest pomoc na operacje związane z podejmowaną pozarolniczą działalnością gospodarczą. Podejmowanie działalności gospodarczej oznacza:

 •  podejmowanie tej działalności po raz pierwszy albo po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, albo
 • podejmowanie tej działalności w określonym przedmiocie działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Oznacza to, że o pomoc mogą ubiegać się również rolnicy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i chcą ją rozszerzyć o nowy rodzaj zgodnie z kodem PKD.

Kto może skorzystać z pomocy?

O pomoc finansową w ramach działania „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolnicze” może ubiegać się  rolnik, małżonek  lub domownik rolnika będący osobą fizyczną, mający ukończone 18 lat, podlegający co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Wniosek mogą  również składać beneficjenci albo małżonkowi beneficjentów poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem.

Działanie to jest przeznaczone  dla rolników, którzy prowadzą gospodarstwo rolne położone w miejscowości znajdującej się na terenie:

 • gminy wiejskiej lub
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Warunkiem uzyskania pomocy jest również przyznanie jednolitej płatności obszarowej  do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

Premia nie zostanie przyznana  beneficjentom działań:

 • "Premie dla młodych rolników",
 • "Restrukturyzacja małych gospodarstw",
 • "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach PROW 2007-2013,
 • "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"  w ramach PROW 2007-2013.

Jaka jest wysokość pomocy?

W tegorocznym naborze kwota pomocy zwiększyła się i jest uzależniona od ilości utworzonych miejsc pracy:

 • 150 000 zł - jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy (samozatrudnienie);
 •  200 000 zł - jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
 • 250 000 zł - jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach: 80% i 20% kwoty premii. W biznesplanie, który składany jest wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy muszą być zaplanowane wydatki pokrywające 100% premii, w tym minimum 70% kwoty pomocy na inwestycje w środki trwałe.

Jakie kryteria decydują o przyznaniu premii?

O kolejności przyznawania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie przedstawionego biznesplanu. Punkty przyznawane są na podstawie kryteriów:

 • podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest beneficjentem lub małżonkiem beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" - 2 punkty;
 • kwalifikacji zawodowych- posiadanie przez Wnioskodawcę kwalifikacji zawodowych z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej - 3 punkty;
 • wieku wnioskodawcy- jeżeli wnioskodawca w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat - 1 punkt;
 • innowacyjności operacji- w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności albo miejsce realizacji operacji - 2 punkty;

Narzędzie do oceny innowacyjności działalności gospodarczej na obszarze gmin można znaleźć na stronie arimr.gov.pl.

 • stopy bezrobocia- jeżeli bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji,  w miesiącu poprzedzającym miesiąc ogłoszenia naboru  jest:
  • najwyższe w województwie - 2 punkty,
  • niższe niż najwyższy stopień bezrobocia - przyznaje się liczbę punktów, proporcjonalnie mniejszą, zgodnie z wartością bezrobocia w powiecie, w którym jest planowana realizacja operacji;
  • utworzenia miejsc  pracy-  jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie:
   • więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy - 5 punktów,
   • co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy - 6 punktów,
   • co najmniej 3 miejsca pracy - 7 punktów;

Minimalna ilość punktów wynosi 4.

Kiedy należy ubezpieczyć się w ZUS?

W tegorocznym naborze dokonano zmian odnośnie podlegania ubezpieczeniu społecznemu. Obecnie rolnik nie musi dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z chwilą wpisu do CEIDG, może to zrobić najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy. Oznacza to, że rolnik zakładający działalność gospodarczą może pozostać ubezpieczony w KRUS do momentu złożenia wniosku o drugą płatność.

Kiedy należy zatrudnić pracowników?

Przedsiębiorca, który zadeklarował utworzenie dodatkowych miejsc pracy, ma na to czas od dnia otrzymania decyzji do dnia złożenia II wniosku o płatność. Powinien utrzymać zadeklarowaną ilość miejsc pracy co najmniej przez 2 lata od daty wypłaty drugiej raty pomocy.

Źródło:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 • www.arimr.gov.pl.

Agnieszka Tomczyk