Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną
  3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
  4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
  5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
  3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne

Od 30 kwietnia 2018 r. nowe przepisy prawne w turystyce wiejskiej

W 2018 roku nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących dziedziny prawa gospodarczego oraz usług turystycznych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie przedsięwzięć turystycznych prowadzonych na obszarach wiejskich.

Od 30 kwietnia 2018 roku obowiązuje pakiet pięciu ustaw zwanych Konstytucją Biznesu.

W ramach Konstytucji Biznesu najważniejszą ustawą określającą prawa przedsiębiorców, zasady prowadzenia działalności gospodarczej a także wyłączeniaze stosowania tej ustawy do określonych form działalności jest ustawa z dn. 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646). Wraz z wejściem w życie Konstytucji biznesu uchylona została Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 6.1.2. Ustawy Prawo Przedsiębiorców działalność polegająca na wynajmowaniu przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczeniu w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów ( np. usługi rekreacyjne, jazdy konne, przewóz bryczką, wypożyczanie łódek, rowerów) nie jest działalnością gospodarczą i nie wymaga wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zapis ten odpowiada dotychczasowemu art. 3 uchylonej Ustawy o swobodzie  działalności gospodarczej.

Działalność wykraczająca poza te ułatwienia np. prowadzenie wyspecjalizowanej działalności zarobkowej związanej np. z wynajmowaniem odrębnych miejsc noclegowych, domków turystycznych, świadczenie usług małej gastronomi, cateringu lub organizowanie innych imprez nie związanych z pobytem turystów (szkolenia, konferencje, imprezy okolicznościowe),będzie wymagała dostosowania do ogólnie obowiązujących przepisów,  w tym przepisów dotyczących pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nie każda działalność musi być jednak rejestrowana. Konstytucja biznesu wprowadza nowe zwolnienie z obowiązku składania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zgodnie z art. 5.  Prawa przedsiębiorców,  nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Do przychodów zalicza się kwoty należne, nawet jeśli ich jeszcze nie otrzymaliśmy. Jest to tzw. działalność nierejestrowa, czyli taka, z której przychód nie przekracza w żadnym miesiącu połowy minimalnego wynagrodzenia (w 2019 r. jest to 1125 zł).

Dzięki nowym przepisom, można teraz osiągać dochody z działalności, która wcześniej była uznawana za działalność gospodarczą (np. drobny handel lub usługi) wiązała się z wieloma obowiązkami (m.in. składki i inne obowiązki wobec ZUS/KRUS, sposób rozliczania podatków). W ramach działalności nierejestrowej, nie można wykonywać działalności regulowanej wymagającej specjalnych koncesji i zezwoleń.

Prowadząc działalność nierejestrową mamy obowiązek prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży w której zapisuje się sprzedaż za dany dzień. W związku z tym, że przychody osiągane z działalności nierejestrowej są przychodami z tzw. innych źródeł, nie trzeba zatem  płacić zaliczek na podatek. Natomiast przychody z tej działalności należy rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT 36. W zeznaniu tym możemy odliczyć koszty poniesione w związku z prowadzoną działalnością (np. koszty zakupu surowców).

Jeżeli w danym miesiącu zostanie przekroczony miesięczny limit, działalność nierejestrowa staje się działalnością gospodarczą a osoba prowadząca tą działalność ma obowiązek złożenia wniosku o rejestrację działalności gospodarczej w CEIDGw ciągu 7 dni od przekroczenia przychodu.

Początkujący przedsiębiorca może skorzystać z tzw. ulgi na start, czyli zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności.  Następnie, do upływu dwóch lat od rejestracji działalności, będzie mógł skorzystać z tzw. małego ZUS-u.

Działalności turystycznej która ma zwykle sezonowy charakter mogą sprzyjać ułatwienia w nowych przepisach dotyczące możliwości zawieszenia działalności gospodarczej na okres od 30 dni. Prawo to jednak przysługuje tylko przedsiębiorcom którzy nie zatrudniają pracowników, lub zatrudniającym wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim.

Nowe przepisy nie wpłynęły na zmianę w systemie podatkowym w zakresie działalności turystycznej rolników. Dalej aktualne jest zwolnienie z konieczności odprowadzania podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu (art.21 ust. 1 pkt 43 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z dniem  1 lipca 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące imprez turystycznych i usług powiązanych, mogące mieć wpływ na działalność gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej. W związku z wejściem w życie „Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych” (Dz. U. z 2017. poz. 2361) nastąpiły zmiany w innych ustawach, przede wszystkich uchylono część przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych wraz ze zmianą tytułu tej ustawy, który aktualnie brzmi: „Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553).

Nowa ustawa precyzuje i poszerza zakres podmiotów, których dotąd nie obowiązywała ustawa o usługach turystycznych, zobowiązanych do wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez właściwe terytorialnie urzędy marszałkowskie. Zmiany obejmują wprowadzenie nowej grupy podmiotów tzw. przedsiębiorców ułatwiających nabywanie usług turystycznych. Wprowadzone zostały także nowe pojęcia (przedsiębiorca turystyczny, powiązane usługi turystyczne, podróżny, punkt sprzedaży, niezgodność) oraz nowe definicje pojęć już istniejących w poprzedniej ustawie takie jak: organizator turystyki, usługa turystyczna, impreza turystyczna. Nowe przepisy poprawiają zabezpieczenie finansowe na wypadek niewypłacalności, wprowadzają bardziej szczegółowe zasady funkcjonowania turystycznego rachunku powierniczego oraz regulują zasady zwrotu środków wpłaconych do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Według nowych przepisów impreza turystyczna jest połączeniem  co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. Usługami turystycznymi są przede wszystkim: przewóz pasażerów, zakwaterowanie inne niż pobytowe, wynajem pojazdów silnikowych oraz inne usługi świadczone podróżnym, stanowiące znaczną część podróży, które nie są integralną częścią wyżej wymienionych.

Jeżeli np. gospodarstwa agroturystyczne lub obiekty turystyki wiejskiej połączą w swojej ofercie zakwaterowanie z innymi usługami które nie stanowią integralnej części zakwaterowania np. usługi przewodnickie, wycieczki rowerowe, warsztaty edukacyjne i in. to może to być uznane za imprezę turystyczną. Dodatkowe usługi nie będą uznane za element imprezy turystycznej jeżeli zostaną zaoferowane lub wykupione np. dopiero po przyjeździe gości do miejsca zakwaterowania, lub jeśli będą stanowić mniej niż 25 % łącznej wartości połączonych usług turystycznych i nie są reklamowane jako istotny element tego połączenia (np. jako główny cel podróży).

Spod działania nowej ustawy wyłączone są również wycieczki jednodniowe (trwające krócej niż 24 godziny bez noclegu ), oraz wyjazdy oferowane, zamawiane i realizowane okazjonalnie na zasadach niezarobkowych i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnychnp. wyjazdy organizowane przez stowarzyszenia dla swoich członków, kluby sportowe, parafie), a także podróże służbowe organizowane na podstawie umowy generalnej.

Nowa ustawa nakłada również na przedsiębiorcę turystycznego (organizatora czy sprzedawcę) szereg obowiązków informacyjnych, które muszą zostać spełnione przed zawarciem umowy.

                                                                                                 Anna Nowak, dn. 28.03.2019 r.

Źródło:

Ustawa z dnia 6 marca 2018- Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. 1991 nr 80 poz. 350)

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Dz.U. 2017 poz. 2361;

www.biznes.gov.pl

www.msit.gov.pl;

 „Przedsiębiorczość wiejska” nr. 2/2018 (26) lipiec 2018

„Przedsiębiorczość wiejska” nr. 2/2018 (27) październik 2018