Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną
  3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
  4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
  5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
  3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne
Nazwa postępowania: 

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na dostawę papieru na potrzeby drukarni MODR w Karniowicach na rok 2016, o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust 8 ustawy PZP.

Ogłoszenie o zamówieniu: Zamawiający:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

Oś.XXXV-lecia PRL 9 , 32-08 Bolechowice

e-mail: przetargiatmodr [dot] pl internet: www.modr.pl

Tel./fax /012/ 285-11-07 , tel. 12/285-21-13/14

Regon: 356900630 NIP: 5130073052

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa papieru na potrzeby drukarni Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w rodzajach i ilościach

Lp CPV Produkt / opis j.m. Ilość
1. 30197630-1 Papier offset 61x43 A2, gramatura 80 g/m2, wilgotność 4,0 - 5,5%, białość - CIE 146 +/- 3, absorpcja wody g/cm2 - -30, gładkość- s>/-25, grubość - ?m - 10+/-3, nieprzezroczystość - %>89, wytrzymałość na rozciąganie -kN/m - >/- - 2,5, pakowane - paleta/24 000 ark. () paleta 2
2. 30197630-1 Papier jednostronnie kredowany A1+, 63x88, gramatura - 230 g/m2 z białym spodem, białość - ISO 2470 - wierzch 92% - spód 91%, sztywność: DIN - MD mNm 17,9, CD mNm 9,0; Taber 15° MD mNm 9,7, CD mNm 4,8; szorstkość: PPS S10 (ISO 8791-4) - ?m45%, wsiąkliwość Cobb60 g/m2: wierzch ryza 15
3. 30197630-1 Papier kreda matowa A2+, 63x44, gramatura - 115g, grubość - 94 ?m, spulchnienie - 0,82 cm3/g, białość - 127%, jasność - 100%, szorstkość PPS ? 1,9 ?m, połysk 38%, nieprzeźroczystość 94,5%, wilgotność względna 50%, pH >7, pakowane luzem lub w ryzach 250 ark. () ryza 960
4. 30197630-1 Papier offsetowy,B1 70x100 gramatura 170 g/m2, białość CIE 139 - 147, jasność z D65 średnio 104%, absorpcja wody w g/m2 wg Cobba 60s mniejsza niż 35, wytrzymałość na zrywanie powierzchni, Nr Dennisona większy niż 13, pH szacunkowo 7,5, wilgotność bezwzględna, szacunkowo 5% - 7%, wilgotność względna, szacunkowo 45% - 55%, szorstkość cm3/min wg Bendtsena 220, pakowane - luzem na palecie w ark. lub ryza/125 ark. () ryza 8
5. 30197630-1 Papier kreda połysk A2+, 63x44, gramatura - 150 g/m2, białość - CIE 130, jasność - ISO - 99,5%, pulchność - cm3/m - 0,75, grubość - ?m - 112,5, połysk (Lechmann 75°) - 77%, połysk (Hunter 75°) - 82%, nieprzezroczystość - 97%, pakowane luzem na palecie w ark. lub ryza/250 ark. () ryza 120

2. Zamawiający wymaga zapewnienia realizacji dostawy wszystkich pozycji produktów.

3. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z parametrami wskazanymi w opisie przedmiotu.

4. W ramach umowy dostawy Oferent zobowiąże się do dostarczenia z zachowaniem należytej staranności, przedmiotu zamówienia i w określonych ilościach, wraz z wniesieniem do magazynu Zamawiającego znajdującego się w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu ul. Kraszewskiego 44. Oferent zabezpieczy wszelki sprzęt niezbędny do rozładunku towaru i jego należytego przemieszczenia do miejsca składowania (zmagazynowania). Zamawiający nie posiada rampy rozładunkowej. Magazyn mieści się na parterze budynku.

5. Ilość i asortyment towaru Zamawiający będzie podawać Wykonawcy w pisemnym (faksem), telefonicznym lub elektronicznym zamówieniu.

6. Dostawa towaru nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zamówienia. Odbiór towaru przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku, do godz. 14:00.

7. Podane ilości są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zmniejszonej lub zwiększonej ilości poszczególnych pozycji zamówienia, w zależności od potrzeb, wg cen jednostkowych przedstawionych w ofercie; Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia niektórych wymienionych pozycji w całości lub części.

II. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Planuje się udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy PZP stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, które stanowią przedmiot niniejszego postępowania.

III. Termin wykonania zamówienia:

Realizacja zamówienia nastąpi sukcesywnie wg zamówień bieżących do 31-12- 2016r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Ustawy, spełniający warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji oraz w art. 22 Ustawy.

2. Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki i potwierdzić ich spełnienie wskazanymi dokumentami:

Lp. Warunek do spełnienia przez Wykonawcę: Dokument potwierdzający spełnienie wymaganych warunków: Nr załącznika do Specyfikacji:
1. Spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy. Złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 Ustawy. Załącznik nr 1
2. Brak przesłanek prowadzących do wykluczenia z postępowania. Złożenie oświadczenia z art. 24 Ustawy. Załącznik nr 1
3. Zgodność oferty z warunkami przetargu. Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu, atesty potwierdzające parametry oferowanego produktu Załącznik nr 1

4. Zatwierdzenie projektu umowy. Parafowanie projektu umowy. Załącznik nr 2

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 1-4 dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach według zasady ?spełnia / nie spełnia?.

V. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej do dnia 11 luty 2016 r. do godziny 12.30 na adres: przetargiatmodr [dot] pl

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: p. Ilona Szlachta Tel 12-285-21-13/14 wew. 211 w godz. 8:00 - 13:00

Sporządziła: Ilona Szlachta

Data ogłoszenia: 
08.02.2016
Termin składania ofert: 
11.02.2016
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami: 
Załącznik nr 3 (39,00 KB)