Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną
  3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
  4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
  5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
  3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne
Nazwa postępowania: 

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach za rok 2016

Ogłoszenie o zamówieniu: 

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach za rok 2016


Dyrekcja Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach (MODR), zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na usługę badania i oceny sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016.

Do oferty powinny zostać załączone następujące dokumenty:

1. Informacja o formie prowadzonej działalności;

2. Informacja o wpisie firmy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

3. Oświadczenie podmiotu o spełnianiu ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

4. Informacja o dotychczasowym doświadczeniu oferenta w badaniu sprawozdań finansowych państwowych osób prawnych w okresie 5 lat.

5. Harmonogram prac;

6. Listę osób które będą badały sprawozdanie finansowe.

Powyższe dokumenty powinny być sporządzone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i podpisane przez osoby, które są uprawnione do występowania w imieniu firmy.

Brak któregokolwiek z dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

Ofertę oraz oświadczenia i informacje należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie z napisem:

"Oferta na badanie sprawozdania finansowego Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach za rok 2016".

Wskazane jest aby na kopercie znajdował się adres oferenta, co w przypadku wpływu oferty po terminie , umożliwi zwrot do nadawcy bez otwierania przesyłki.>

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe MODR w Karniowicach tj. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Termin realizacji badania wraz z przekazaniem pisemnej opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego MODR w Karniowicach ustala się do 14 kwietnia 2017 r.

Podstawowe informacje o MODR ? ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22 października 2004 r. (DZ. U. z 2016 r. poz. 356 ze zm.):

Wielkości charakteryzujące ostatni rok obrotowy tj. 2015:
- suma bilansowa - 3.316.721,35 zł

- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - 12.303.729,57 zł

- pozostałe przychody operacyjne - 1.126.389,84 zł

- przychody finansowe - 86,15 zł

- zysk netto - 13.353,51 zł

- Liczba osób pracujących stan na dzień 31.10.2016 r. - 225 osób

Miejsce składania ofert: MODR Karniowice, oś. XXXV-lecia PRL 9, 32-082 Bolechowice.

Miejsce badania: siedziba MODR w Karniowicach.

Termin składania ofert: 10 listopad 2016 r. do godziny 15:30

Osobą uprawnioną do udzielania dodatkowych informacji jest Główna Księgowa MODR Karniowice ? p. Anna Kwiatkowska.

Telefon kontaktowy: 12/285-21-13, 12/285-21-14 wew.230.
e-mail: anna [dot] kwiatkowskaatmodr [dot] pl

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Dyrektor MODR w Karniowicach, mgr Marek Kwiatkowski

Data ogłoszenia: 
02.11.2016
Termin składania ofert: 
10.11.2016