Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną
  3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
  4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
  5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
  3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne

Nowelizacja rozporządzenia w zakresie działania „Współpraca” PROW 2014-2020

W dniu 1 września 2018 roku weszła w życie długo oczekiwana nowelizacja rozporządzenia w zakresie działania „Współpraca”. Warto więc przypomnieć jego  podstawowe założenia. Beneficjentem działania może być grupa operacyjna składająca się z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących kategorii: rolnicy,  właściciele lasów, jednostki naukowe i uczelnie, przedsiębiorcy, podmioty doradcze.    Dodatkowo podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej uważa się za różne, jeżeli nie są one powiązane ze sobą osobowo lub kapitałowo.

Celem grupy operacyjnej jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie:  nowych lub znacznie udoskonalonych produktów, technologii, metod organizacji lub marketingu oraz tworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw  lub rynków lokalnych.   Innowacje te muszą dotyczyć  produktów  objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.   

Nowością wprowadzoną w ostatniej nowelizacji jest wsparcie projektów dotyczących krótkich łańcuchów dostaw, które ma na celu wdrażanie  innowacji przyczyniających się do ograniczenia liczby pośredników pomiędzy rolnikami a konsumentami. Projekty obejmować mogą łańcuchy dostaw w których między rolnikiem a konsumentem zaangażowany jest nie więcej niż jeden pośrednik a w skład grupy operacyjnej musi wchodzić co najmniej 10 rolników.      

Koszty jakie mogą zostać zrefundowane w ramach działania „Współpraca”  podzielono na 4 kategorie:

1) inwestycyjne (budowa lub przebudowa obiektów, zakup maszyn lub urządzeń,  aparatury naukowo-badawczej),

2) ogólne (na przykład przygotowanie kosztorysów czy projektów budowlanych),

3) koszty badań (na przykład zakup sprzętu i materiałów nie będących środkami trwałymi, wynagrodzenie pracowników, zakup środków produkcji i usług rolniczych w celach badawczych),

4) koszty bieżące (na przykład wynajem pomieszczeń, promocja projektu, usługi księgowe, administracja).

 

Do kosztów kwalifikowanych wliczony jest również podatek VAT. Koszty ogólne nie mogą przekraczać 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych natomiast  koszty bieżące będą wypłacane w formie ryczałtu.

W ramach projektów koszty są refundowane w wysokości:

1)  100% kosztów ogólnych,

2) 90% kosztów badań,

3) 50% kosztów inwestycyjnych.

 

Istotna zmiana wprowadzona została w zakresie wysokości dofinansowania projektów. Bardziej celowe wydaje się finansowanie większej liczby mniejszych projektów tak więc w kolejnym naborze  limit pomocy wynosić będzie  5,5 mln złotych na jednego beneficjenta. Limit kosztów inwestycji, badań oraz kosztów  bieżących wynosić będzie 5 mln złotych.   Koszty ogólne nie mogą przekraczać 0,5 mln złotych.

Rozporządzenie nie określa formy prawnej grupy operacyjnej natomiast najczęściej wybieraną dotychczas formą było konsorcjum. W przypadku gdy grupa nie posiada osobowości prawnej reprezentowana jest przez lidera. Nie zmienia to jednak faktu, że członkowie grupy ponoszą solidarną odpowiedzialność finansową niezależnie od  wartości zadań przez nich realizowanych.

Należy pamiętać, że grupa operacyjna musi zostać formalnie powołana przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Aby uniknąć sytuacji gdy składane są wnioski niekompletne znowelizowane przepisy przewidują, że pozostawiane będą bez rozpatrzenia wnioski nie zawierające wypełnionego zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, pozbawione podstawowych załączników (np. opisu składu grupy operacyjnej, statutu itd.) lub wnioski w których nie zostały wypełnione obowiązkowe pola. 

Złożone wnioski poddawane będą następnie ocenie według poniższych kryteriów. Aby możliwa była dalsza ocena projektu niezbędne jest uzyskanie co najmniej 24 punktów.

 

1) Jeżeli w skład grupy operacyjnej wchodzi co najmniej jeden podmiot badawczy, którego działalność jest związana z dziedzinami nauki niezbędnymi do realizacji operacji - 2 punkty;

 

2) Jeżeli w skład grupy operacyjnej wchodzą różne podmioty należące do co najmniej 4 różnych kategorii - 2 punkty;

 

3) Jeżeli w skład grupy operacyjnej realizującej operację, której przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych, wchodzi więcej niż 10 rolników - 2 punkty;

 

4) Jeżeli w skład grupy operacyjnej wchodzi podmiot, który udokumentował zrealizowanie projektu finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, którego rezultatem jest wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu lub nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktu - 2 punkty;

 

5) Jeżeli wszyscy przedsiębiorcy, wchodzący w skład grupy operacyjnej, działają jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo - 2 punkty;

 

6) Jeżeli realizacja operacji dotyczy:

a) 2 zakresów - 2 punkty,

b) co najmniej 3 zakresów - 3 punkty,

c) krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych - 1 punkt;

 

7) Jeżeli czas realizacji operacji wynosi:

a) do 12 miesięcy - 3 punkty,

b) powyżej 12 miesięcy do 2 lat - 2 punkty,

 

8) Jeżeli  wnioskowana kwota pomocy wynosi:

a) do 1 000 000 złotych - 5 punktów,

b) powyżej 1 000 000 złotych do 2 000 000 złotych - 4 punkty,

c) powyżej 2 000 000 złotych do 3 000 000 złotych - 3 punkty,

d) powyżej 3 000 000 złotych do 4 000 000 złotych - 2 punkty;

 

9) Jeżeli  potrzeba realizacji operacji jest uzasadniona wynikami badań naukowych - 2 punkty;

 

10) Jeżeli:

a) potencjalny obszar oddziaływania rezultatu operacji wykracza poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 1 punkt,

b) rezultat operacji posiada cechy, które umożliwiają jego adaptację do innych celów, niebędących przedmiotem operacji - 1 punkt;

 

11) Jeżeli przedmiot operacji dotyczy:

a) innowacji udoskonalającej istniejące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rozwiązania lub przenoszącej te rozwiązania do warunków geograficznych, środowiskowych, organizacyjnych lub technologicznych, w których nie była stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub zwiększającej ich użyteczność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 4 punkty,

b) innowacji dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 6 punktów,

c) wyłącznie produkcji podstawowej produktów rolnych - 4 punkty;

 

12) Jeżeli w ramach operacji wymagane będą prace rozwojowe - 3 punkty;

 

13) Jeżeli rezultaty operacji przyczynią się do:

a) ochrony środowiska naturalnego - 2 punkty,

b) łagodzenia zmian klimatu - 2 punkty.

 

Zgodnie z harmonogramem nabór wniosków planowany jest na miesiąc listopad 2018. Ogłoszenie o konkursie  pojawi się na stronie www.arimr.gov.pl.

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.