Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną
  3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
  4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
  5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
  3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne

Operacje realizowane przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w ramach schematu II pomocy technicznej PROW na lata 2014-2020

1)  Tytuł operacji: Koszty funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w okresie od 03-2015 do 06-2017.
Celem operacji jest utrzymanie struktury Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) poprzez zatrudnienie pracowników realizujących zadania w zakresie SIR, sfinansowanie delegacji krajowych pracowników realizujących zadania dotyczące KSOW w zakresie SIR oraz zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych.
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana jest przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

2)  Tytuł operacji: Wdrażanie planu działania KSOW poprzez realizację dwuletnich planów operacyjnych w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w okresie od 09-2015 do 12-2017.
Operacja obejmuje wydatki poniesione przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w związku z realizacją następujących projektów zawartych w planie operacyjnym KSOW na lata 2014-2015 oraz planie operacyjnym KSOW na lata 2016-2017:
2.1  Nazwa projektu:  Niekonwencjonalne sposoby zagospodarowania nadwyżek produkcyjnych w zakresie owoców i warzyw w województwie małopolskim – wyjazd studyjny.
Celem projektu jest zapoznanie grupy rolników, doradców oraz przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie małopolskim z technologią przetwarzania oraz konserwacji nadwyżek produkcyjnych w zakresie owoców i warzyw. W trakcie wyjazdu studyjnego przestawiona zostanie między innymi  technologia pozyskiwania soków pitnych z owoców innowacyjną metoda zimnego tłoczenia. Celem dodatkowym jest ułatwienie nawiązywania kontaktów pomiędzy producentami a przedstawicielami instytucji działających w otoczeniu rolnictwa i na rzecz wdrażania innowacji w rolnictwie.  Efektem projektu jest przeszkolenie 28 osób.
2.2 Budowa materii organicznej w glebie w oparciu o innowacyjne metody agrotechniczne – zalecenia dla praktyki rolniczej.
Celem operacji jest popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie stosowania nawozów wapniowych. W wyniku realizacji operacji zaproponowany zostanie kompletny schemat organizacyjny obejmujący dystrybucję i racjonalne stosowanie nawozów wapniowych.  Poprzez uczestnictwo osób należących do różnych grup zawodowych działających w obszarze rolnictwa realizacja operacji sprzyjać będzie aktywizacji uczestników  oraz  tworzeniu sieci kontaktów pomiędzy osobami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie. Efektem jest przeszkolenie 58 osób oraz wydanie 500 egzemplarzy broszury.
2.3 Kaskadowe szkolenie informacyjne w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz działania „Współpraca”.
Celem operacji jest aktywizowanie uczestników oraz przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz działania "Współpraca" PROW na lata 2014-2020. Beneficjentami operacji będą potencjalni uczestnicy grup operacyjnych w tym w szczególności rolnicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki a także doradcy, przedstawiciele organizacji branżowych, konsumenckich i samorządu terytorialnego. Efektem projektu jest przeszkolenie 210 osób.
2.4. Innowacje organizacyjne w usługach agroturystycznych.
Celem operacji jest popularyzacja innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych w zakresie aktywnego poszerzenia oferty o świadczenie usług edukacyjnych i organizacji szkoleń w gospodarstwach agroturystycznych. Realizuje również cel KSOW w zakresie ułatwienia tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami rolniczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich poprzez aktywizowanie podmiotów działających w branży agroturystycznej.  Efektem projektu jest przeszkolenie 40 osób.
2.5 Nowoczesne technologie w produkcji serowarskiej - warsztaty serowarskie i marketing produktów mleczarskich (operacja planowana).
Celem projektu jest ułatwienie transferu wiedzy w rolnictwie, w szczególności w gospodarstwach produkujących mleko w województwie małopolskim, poprzez praktyczne przeszkolenie osób zainteresowanych innowacyjnymi technologiami w produkcji różnych gatunków serów. Promowanie małego przetwórstwa w przyczyni się do skrócenia łańcucha żywnościowego, co z punktu widzenia małopolskiego rolnictwa przynieść może pozytywne skutki w postaci poprawy rentowności gospodarstw.  Efektem projektu jest przeszkolenie 16 osób.
2.6. Partnerstwo na rzecz produkcji ekologicznej szansą rozwoju małopolskich gospodarstw.
Celem projektu jest przedstawienie i popularyzacja innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych w zakresie produkcji ekologicznej. W ramach wyjazdu zrealizowany zostanie wyjazd studyjny na teren województwa podkarpackiego. Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy rolników na temat korzyści płynących z produkcji ekologicznej, zachęcenie indywidualnych producentów, przetwórców i grup producentów do przestawiania się na ekologiczne metody produkcji a także wskazanie dobrych praktyk i rozwiązań ukierunkowanych na tworzenie spójnego rynku żywności ekologicznej. Efektem projektu jest przeszkolenie 55 osób.
2.7  Dziedzictwo kulinarne powiatu gorlickiego i nowosądeckiego jako element innowacyjności gospodarstw agroturystycznych.
Celem projektu jest popularyzacja dziedzictwa kulinarnego jako elementu wspierającego wielofunkcyjność i innowacyjność gospodarstw agroturystycznych. Projekt ma na celu pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej  uczestników,  zajmujących się świadczeniem usług agroturystycznych, pokazanie pozytywnych przykładów w gospodarstwach prowadzących dodatkowe usługi w zakresie wytwarzania produktów żywnościowych w formie edukacyjnych pokazów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Efektem projektu jest przeszkolenie 50 osób oraz wydanie 500 egzemplarzy broszury.
2.8  Ekologiczna uprawa roślin ogrodniczych szansą rozwoju małopolskich gospodarstw.
Projekt obejmujący organizację konferencji oraz wydanie publikacji ma na celu poszerzenie wiedzy rolników na temat korzyści płynących ze stosowania zasad produkcji ekologicznej, zachęcenie indywidualnych producentów, przetwórców i grup producentów do przestawiania się na ekologiczne metody produkcji a w szczególności popularyzowanie innowacyjnych i ograniczających nakłady pracy rozwiązań w zakresie ekologicznej produkcji ogrodniczej. Efektem projektu jest przeszkolenie 100 osób oraz wydanie 500 egzemplarzy broszury.
Powyższa operacja (2.1 do 2.8) jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana jest przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

3. Tytuł operacji: Realizacja operacji partnera w ramach dwuletnich planów operacyjnych KSOW w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w okresie od 07-2017 do 12-2017.
Celem projektu „Współpraca przy rozwoju plantacji winorośli i upraw alternatywnych” jest informowanie i aktywizowanie podmiotów mogących tworzyć grupy operacyjne w ramach działania „Współpraca” a także popularyzacja zakładania plantacji winorośli i innych upraw alternatywnych oraz promowanie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w plantacjach już istniejących. Efektem projektu jest przeszkolenie 25 osób w czasie wyjazdu studyjnego, 50 osób w czasie konferencji oraz wydanie 500 egzemplarzy broszury.
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja realizowana jest przez partnera  KSOW za pośrednictwem Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

4) Tytuł operacji: Koszty funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w okresie od 07-2017 do 12-2017.
Celem operacji jest utrzymanie struktury Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) poprzez zatrudnienie pracowników realizujących zadania w zakresie SIR, oraz sfinansowanie delegacji krajowych pracowników realizujących zadania dotyczące KSOW w zakresie SIR.
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana jest przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

5)  Tytuł operacji: Koszty funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w okresie od 01-2018 do 12-2018.
Celem operacji jest umożliwienie realizacji zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) poprzez zatrudnienie pracowników oraz sfinansowanie kosztów przejazdów służbowych a także realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 (w tym operacji partnerów KSOW).
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat II).
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana jest przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

6)  Tytuł operacji: Koszty funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w okresie od 01-2019 do 12-2019.

Celem operacji jest umożliwienie realizacji zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) poprzez zatrudnienie pracowników oraz sfinansowanie kosztów przejazdów służbowych a także realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 (w tym operacji partnerów KSOW).
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat II).
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana jest przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

7)  Tytuł operacji: Koszty funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w okresie od 01-2020 do 12-2020.

Celem operacji jest umożliwienie realizacji zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w szczególności poprzez sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników a także realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie operacji własnych w roku 2020.
Operacja realizowana jest przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat II).

8)  Tytuł operacji: Koszty funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w okresie od 01-2021 do 12-2021.

Celem operacji jest umożliwienie realizacji zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w szczególności poprzez sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników a także realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie operacji własnych w roku 2021.
Operacja realizowana jest przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat II).

9)  Tytuł operacji: Koszty funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w okresie od 01-2022 do 12-2022.

Celem operacji jest umożliwienie realizacji zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w szczególności poprzez sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników a także realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie operacji własnych w roku 2022.
Operacja realizowana jest przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat II).

10)  Tytuł operacji: Koszty funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w roku 2023 oraz realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w roku 2022 i 2023.

Celem operacji jest umożliwienie realizacji zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w szczególności poprzez sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników, a także realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie operacji własnych w roku 2022 (dotyczy jednej operacji) oraz 2023.
Operacja realizowana jest przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat II).