Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne

Działy merytoryczne

 • Zadania Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa:
 1. upowszechnianie wiedzy z zakresu nowoczesnych i innowacyjnych metod technologii produkcji roślinnej, zwierzęcej, ogrodniczej, upraw alternatywnych, mechanizacji, budownictwa, bezpieczeństwa i jakości żywności oraz doświadczalnictwa, poprzez:
  a) wspieranie PZDR w zakresie działalności merytorycznej Działu,
  b) doradztwo i informację w formie tradycyjnej, internetowej i poprzez środki masowego przekazu,
  c) prowadzenie szkoleń, kursów i innych form przekazu treści adresowanych dla rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich,
  d) prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój zrównoważonej produkcji rolniczej, w tym przygotowywanie artykułów, ulotek, broszur i innych materiałów informacyjnych, szkoleniowych i instruktażowych;
 2. prowadzenie doświadczalnictwa odmianowego w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego;
 3. współpraca z placówkami naukowymi, firmami, związkami branżowymi i instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa;
 4. opracowywanie planów, ekspertyz, analiz i opracowań;
 5. udział w realizacji projektów i zadań zleconych wynikających z odrębnych umów zawieranych z instytucjami współpracującymi z MODR.
 • Zadania  Działu  Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym:
 1. upowszechnianie wiedzy i obowiązujących przepisów prawnych dotyczących korzystania z programów pomocowych UE, popularyzowanie form i zasad rachunku ekonomicznego i rachunkowości w gospodarstwach rolnych, wspieranie procesu restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w tym opiniowanie wniosków i planów przedsięwzięć, analiza sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych, upowszechnianie nowoczesnych metod zarządzania gospodarstwem rolnym, inicjowanie przedsięwzięć z zakresu wdrażania innowacji  dotyczących zarządzania gospodarstwem rolnym, popularyzowanie wiedzy z zakresu ekonomiki i organizacji produkcji oraz podatków i ubezpieczeń w rolnictwie, upowszechnianie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, w tym tworzenia oraz organizacji i funkcjonowania grup producentów rolnych realizowane  poprzez:
  a) wspieranie PZDR w zakresie działalności merytorycznej Działu,
  b) doradztwo i informację w formie tradycyjnej, internetowej i poprzez środki masowego przekazu,
  c) prowadzenie szkoleń, kursów i innych form przekazu treści adresowanych dla rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich,
  d) prowadzenie działalności informacyjnej poprzez przygotowywanie artykułów, ulotek, broszur i innych materiałów informacyjnych, szkoleniowych i instruktażowych w tym kalkulacji opłacalności produkcji i analiz kosztów działalności rolniczej;
 2. uczestnictwo w krajowym systemie pozyskiwania i przetwarzania informacji rynkowych;
 3. prowadzenie rachunkowości rolnej w systemie zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (PL FADN) na terenie województwa małopolskiego;
 4. współpraca z placówkami naukowymi, firmami, związkami branżowymi i instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa;
 5. opracowywanie planów, ekspertyz, analiz i innych opracowań;
 6. udział w realizacji projektów i zadań zleconych wynikających z odrębnych umów zawieranych z instytucjami współpracującymi z MODR.
 • Zadania  Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich:
 1. upowszechnianie wiedzy i obowiązujących przepisów prawnych dotyczących wspierania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym finansowanej środkami pomocowymi, działania na rzecz tworzenia infrastruktury instytucjonalnej na obszarach wiejskich, wspierane wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich głównie poprzez inspirowanie różnych form przedsiębiorczości, w tym agroturystyki oraz przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej, podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego wsi, kreowanie i promowanie produktów regionalnych, poprawa estetyki i stanu sanitarno–higienicznego zagród wiejskich, upowszechnianie racjonalnego i zdrowego stylu życia, promowanie małego przetwórstwa na poziomie gospodarstwa oraz sprzedaży bezpośredniej poprzez:
  a) wspieranie PZDR w zakresie działalności merytorycznej Działu,
  b) doradztwo i informację w formie tradycyjnej, internetowej oraz poprzez środki masowego przekazu,
  c) prowadzenie szkoleń, kursów i innych form przekazu treści adresowanych dla rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich,
  d) prowadzenie działalności informacyjnej poprzez przygotowywanie artykułów, ulotek, broszur i innych materiałów informacyjnych, szkoleniowych i instruktażowych;
 2. współpraca z placówkami naukowymi, firmami, związkami branżowymi i instytucjami pracującymi na rzecz wsi i  rolnictwa;
 3. opracowywanie planów, ekspertyz, analiz i innych opracowań;
 4. udział w realizacji projektów i zadań zleconych wynikających z odrębnych umów zawieranych z instytucjami współpracującymi z MODR.
 • Zadania Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska:
 1. upowszechnianie wiedzy z zakresu nowoczesnych i innowacyjnych metod  produkcji ekologicznej, ochrony środowiska, programów rolnośrodowisko-klimatycznych, ochrony przyrody, krajobrazu, bioróżnorodności, odnawialnych źródeł energii, poprzez:
  a) wspieranie działalności PZDR w zakresie działalności merytorycznej Działu,
  b) doradztwo i informację w formie tradycyjnej, i internetowej oraz poprzez środki masowego przekazu,
  c) prowadzenie szkoleń, kursów i innych form przekazu treści adresowanych dla rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich,
  d) prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój ekologicznej produkcji rolniczej, w tym przygotowywanie artykułów, ulotek, broszur i innych materiałów informacyjnych, szkoleniowych i instruktażowych;
 2. współpraca z placówkami naukowymi, firmami, związkami branżowymi i instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa,  ochrony przyrody i środowiska;
 3. opracowywanie planów, ekspertyz, analiz i opracowań, a także sporządzanie planów nawozowych, rolno środowisko-klimatycznych;
 4. udział w realizacji projektów i zadań zleconych wynikających z odrębnych umów zawieranych z instytucjami współpracującymi z MODR.
 • Zadania Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw:
 1. podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników Ośrodka,  koordynacja, opracowywanie  i nadzór w zakresie sporządzania przez poszczególne komórki rocznego programu działalności doradczej Ośrodka oraz sprawozdań okresowych z działalności doradczej Ośrodka,  prowadzenie bieżącej kontroli realizowanych zadań pod kątem ich terminowości, jakości i przydatności do celów określonych przez MODR, promocja działalności Ośrodka wynikająca z realizacji polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz prowadzenie działalności wydawniczej na zasadach określonych w programie działalności Ośrodka realizowane  poprzez:
  a) wspieranie działalności organizacyjnej i merytorycznej PZDR w zakresie potrzeb szkoleniowych poprzez udostępnianie informacji z  bazy dydaktyczno-szkoleniowej zasobów Ośrodka będących w dyspozycji działu,
  b) wspieranie działalności PZDR w zakresie metodycznym i dydaktycznym,
  c) kierowanie pracowników Ośrodka na szkolenia organizowane przez jednostki zewnętrzne zgodnie z potrzebami Ośrodka w uzgodnieniu z Dyrektorem lub jego zastępcą,
  d) koordynacja doskonalenia zawodowego kadry własnej w ramach tzw. „ścieżki kariery zawodowej”,
  e) opracowywanie materiałów informacyjno-szkoleniowych z zakresu doradztwa i szkoleń,
  f) prowadzenie hospitacji szkoleń i kursów organizowanych przez MODR,
  g) bieżąca kontrola realizacji programu działalności przez poszczególne komórki organizacyjne,
  h) wspieranie komórek organizacyjnych Ośrodka w zakresie programowania działalności merytorycznej opartej o obowiązujące standardy dotyczące metodyki doradztwa,
  i) rozpoznawanie oczekiwań edukacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich i dostosowywanie do nich oferty szkoleniowej,
  j) przygotowywanie ulotek i innych materiałów informacyjnych wspierających metodycznie i dydaktycznie prowadzoną przez PZDR i inne komórki organizacyjne Ośrodka działalność szkoleniową i informacyjno – doradczą,
  k) przygotowywanie programów pobytu w województwie małopolskim grup zorganizowanych rolników we współpracy z PZDR i innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka,
  l) gromadzenie dokumentacji prasowej i informacyjnej na temat działalności Ośrodka,
  ł) projektowanie i redagowanie wydawnictw własnych Ośrodka oraz obsługa poligraficzna tj.:
  -  współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie redagowania wydawnictw własnych,
  -  redakcja i skład komputerowy miesięcznika Ośrodka „Doradca”,
  -  redakcja i skład komputerowy materiałów promocyjno-informacyjnych i merytorycznych Ośrodka (broszur, folderów, katalogów, ulotek, zaproszeń, itp.);
  m) redakcja i aktualizacja strony internetowej www.modr.pl, Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka oraz współpraca redakcyjna z branżowymi portalami internetowymi,
  n) opracowywanie kalendarza imprez wojewódzkich i powiatowych,
  o) przygotowywanie i wykonywanie prezentacji, w tym multimedialnych, w zakresie zadań podejmowanych i realizowanych przez Ośrodek,
  p) organizacja kolportażu miesięcznika „Doradca” oraz pozostałych wydawnictw Ośrodka,
  r) organizacja i obsługa stoisk promocyjno-informacyjnych, współorganizowanie wystaw, kiermaszy, itp., projektowanie i realizacja systemu identyfikacji wizualnej Ośrodka;
 2. współpraca  z placówkami naukowymi, instytucjami szkoleniowymi, środkami masowego przekazu i innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie tematyki realizowanej przez dział;
 3. udział w realizacji projektów i zadań zleconych wynikających z odrębnych umów zawieranych z instytucjami współpracującymi z MODR.
 • Zadania Działu Administracyjno-Gospodarczego:
 1. zarządzanie majątkiem Ośrodka i infrastrukturą techniczną, obsługa kancelaryjno-biurowa Ośrodka i udzielanie pomocy organizacyjnej kierownictwu oraz komórkom organizacyjnym Ośrodka w zakresie spraw administracyjnych poprzez:
  a) świadczenie usług noclegowych,
  b) prowadzenie archiwum zakładowego Ośrodka oraz archiwizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
  c) nadzór i koordynacja spraw związanych z wewnętrznymi potrzebami transportowymi oraz rozliczanie transportu,
  d) realizacja zakupów z zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz prowadzenie gospodarki magazynowej w tym zakresie,
  e) zabezpieczenie pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem na potrzeby PZDR;
 2. udział w realizacji projektów i zadań zleconych wynikających z odrębnych umów zawieranych z instytucjami współpracującymi z MODR.
 • Zadania Działu Teleinformatyki:
 1. administrowanie systemami informatycznymi i teleinformatycznymi w MODR, w tym systemami obsługującymi planowanie i sprawozdawczość, finanse, kadry oraz użytkowane w Ośrodku bazy danych;
 2. nadzór techniczny nad sprzętem komputerowym i systemami łączności internetowej, w szczególności okresowe przeglądy sprzętu, nadzór nad serwisem, koordynacja zakupów sprzętu wraz z określeniem potrzeb Ośrodka w tym zakresie, opiniowanie likwidacji sprzętu komputerowego;
 3. wdrażanie oprogramowania i systemów antywirusowych, a także aktualizacje oprogramowania;
 4. wspomaganie pracowników MODR w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania;
 5. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w tym bezpieczeństwa danych gromadzonych w MODR;
 6. aktualizacja strony www MODR przy współpracy z innymi działami;
 7. kontrola legalności oprogramowania;
 8. utrzymanie sprawności skrzynek e-mail;
 9. nadzór nad zawieranymi umowami dot. usług internetowych.
 • Zadania Działu Księgowości:
 1. zorganizowanie i prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o właściwe przepisy;
 2. opisanie przyjętych zasad księgowości w formie instrukcji zakładowych oraz ich aktualizowanie, opracowywanie wzorów druków i dokumentów;
 3. opracowywanie bieżących analiz, kalkulacji, ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia  drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów  i pasywów;
 4. dokonywanie rozliczeń przychodów i rozchodów Ośrodka w zakresie działalności bieżącej, inwestycyjnej, działalności gospodarczej oraz gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
 5. sprawowanie kontroli zarządczej (wewnętrznej) w zakresie:
  a) kontroli formalnej dokumentów związanych z wydawaniem środków pieniężnych  i wartości materialnych,
  b) organizowaniu obrotu pieniężnego na rachunkach bankowych,
  c) kontroli formalnej związanej z obrotem majątkiem Ośrodka,
  d) kontroli operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowania;
 6. wykonywanie obsługi Ośrodka w zakresie naliczania wynagrodzeń, świadczeń, zasiłków oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie, rozliczanie podatków, kosztów podróży służbowych, rozliczeń z ZUS;
 7. opracowywanie projektu rocznego planu finansowego i bieżąca analiza jego realizacji;
 8. sporządzanie sprawozdań finansowych i rzeczowych, w tym sprawozdań kwartalnych i rocznego sprawozdania finansowego z działalności Ośrodka;
 9. przekazywanie Dyrektorowi informacji o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących gospodarki materiałowej i finansowej Ośrodka.
 • Zadania Działu Kadr i Organizacji Pracy:
 1. prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z polityką zatrudnienia, spraw kadrowych i socjalno - bytowych pracowników oraz spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, udzielanie pomocy organizacyjnej kierownictwu Ośrodka, w tym zabezpieczenie organizacyjne pracy Dyrekcji oraz poszczególnych komórek organizacyjnych, szczególnie w zakresie obsługi kancelaryjnej realizowane poprzez:
  a) prowadzenie dokumentacji personalnej pracowników Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  b) opracowywanie projektów regulaminów i zarządzeń wewnętrznych Dyrektora,
  c) programowanie działalności Ośrodka w zakresie realizacji zadań i organizacji pracy oraz przegotowywanie właściwych sprawozdań, analiz i informacji,
  d) obsługa organizacyjno-techniczna Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego,
  e) prowadzenie nadzoru nad trybem wykonywania czynności kancelaryjnych w Ośrodku,
  f) prowadzenie kontroli zarządczej (wewnętrznej) w Ośrodku, zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem kontroli wewnętrznej w zakresie:
  - działalności merytorycznej komórek organizacyjnych Ośrodka oraz jej zgodności z zatwierdzonym rocznym programem działalności doradczej,
  - dyscypliny pracy pracowników komórek organizacyjnych Ośrodka,
  - prawidłowości prowadzenia dokumentacji w komórkach organizacyjnych Ośrodka;
 2. udział w realizacji projektów i zadań zleconych wynikających z odrębnych umów zawieranych z instytucjami współpracującymi z MODR.