Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne

Wsparcie dla działań inwestycyjnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

W związku ze zbliżającym się końcem okresu programowania rozpoczęły się pracę nad nowymi rodzajami wsparcia w tym w zakresie działań inwestycyjnych. Plan Strategiczny na lata 2023-2027 przewiduje kilka rodzajów interwencji w obszarze inwestycyjnym i są to między innymi:

1) „Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacje)”

W ramach interwencji możliwa będzie realizacja operacji:

a) dotyczących produkcji zwierzęcej polegających na:

 • budowie lub modernizacji budynków z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym również ograniczających  szkodliwy  wpływ rolnictwa  na  środowisko, energooszczędnych, niskoemisyjnych (wraz z wyposażeniem tych obiektów),
 • stosowaniu rozwiązań Rolnictwa 4.0 (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych) w budynkach lub budowlach służących do produkcji zwierzęcej,
 • zapewnieniu wybiegów oraz pastwisk dla zwierząt z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań,

b) w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną, w tym inwestycji obejmujących zakres wskazany w punkcie a (wymagane jest aby co najmniej 80% powierzchni lub produkcji było objęte tym system w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy).

O pomoc będzie mógł ubiegać się rolnik, który prowadzi działalność rolniczą na terytorium RP oraz uzyskuje roczny  przychód ze sprzedaży w wysokości co najmniej 120 tys. zł. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy wynosić będzie co najmniej 25 tys. euro i nie więcej niż 250 tys. euro.

Planowana pomoc ma formę refundacji (zwrotu) części kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości:

 • 65% kosztów operacji kwalifikujących się do wsparcia w przypadku młodych rolników lub rolników realizujących operację  w gospodarstwie ekologicznym,
 • 45% tych kosztów w przypadku pozostałych operacji.

2) „Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (instrumenty finansowe)”

Wsparcie w tym przypadku nie będzie miało formy refundacji kosztów, ale gwarancji kredytowej wraz z dotacjami na spłatę odsetek. Beneficjentami będą:

1. Gospodarstwa rolne, których wielkość ekonomiczna wynosi 25 tys. euro i więcej. Przysługiwać im będzie gwarancja do 80% kwoty kapitału kredytu pozostającego do spłaty oraz 50% dotacja na spłatę odsetek, w przypadku gdy inwestycja przyczynia się do ochrony środowiska i klimatu.

2. Gospodarstwa rolne, którego wielkość ekonomiczna wynosi poniżej 25 tys. euro. Przysługiwać będzie gwarancja do 80% kwoty kapitału kredytu pozostającego do spłaty oraz 50% dotacja na spłatę odsetek, a w przypadku gdy inwestycja przyczynia się do ochrony środowiska i klimatu 100% dotacja na spłatę odsetek.

3. Młodzi rolnicy. Przysługiwać im będzie gwarancja do 80% kwoty kapitału kredytu pozostającego do spłaty oraz 100% dotacji na spłatę odsetek.

3) „Rozwój małych gospodarstw”

W ramach interwencji wspierany będzie rozwój małych gospodarstw. Do tej grupy zaliczone będą gospodarstwa o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro. Planowana wysokość ryczałtu (maksymalnie 85% kosztów operacji) wyniesie:

 • 150 tys. zł w przypadku gospodarstw rozpoczynających działalność w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw (RHD, sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie),
 • 100 tys. zł w przypadku pozostałych gospodarstw.

Beneficjent zobowiązany będzie do:

1. przedłożenia biznesplanu i realizacji jego założeń,

2. osiągnięcia co najmniej 30% wzrostu wartości sprzedaży produktów z gospodarstwa/produkcji rolnej (w stosunku do wartości bazowej) i jego utrzymania co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,

3. utrzymania nabytych w ramach operacji środków trwałych co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,

4. prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy (w przypadku uzyskania pomocy na ten zakres działalności),

5. prowadzenia w gospodarstwie co najmniej ewidencji przychodów i rozchodów do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

4) „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej”

Interwencja wspiera inwestycje materialne lub niematerialne wykorzystywane w działalności rolniczej w szczególności dotyczące budowy lub zakupu:

 • urządzeń do produkcji energii z wody albo biogazu rolniczego (elektryczną lub ciepło lub paliwo gazowe) do 50 kW,
 • systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej.

Wsparcie polegać będzie na refundacji części kosztów kwalifikowalnych.

5) „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”

W ramach interwencji wspierane będą inwestycje związane z:

 • przechowywaniem nawozów naturalnych,
 • pozyskiwaniem i zagospodarowaniem wody deszczowej,
 • stosowaniem  nawozów lub środków ochrony roślin,
 • uprawą gleby,
 • instalacjami do powtórnego obiegu wody,
 • infrastrukturą techniczną pod kątem adaptacji do niekorzystnych warunków pogodowych
 • gospodarowaniem trwałymi użytkami zielonymi.

Pomoc będzie mieć formę:

 • refundacji (zwrotu) części kosztów kwalifikowalnych operacji (np. maszyn, urządzeń),
 • standardowych stawek jednostkowych (np. w przypadku budowli do przechowywania nawozów naturalnych).

W okresie programowania maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych, nie będzie mogła przekroczyć 200 tys. zł.

Intensywność pomocy:

 • do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji lub do 80% ustalonych stawek (grupa rolników),
 • do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji lub do 65% ustalonych stawek (rolnik).

Dodatkowo Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w ramach innych interwencji wspiera również inwestycje w zakresie rozwoju przetwórstwa produktów żywnościowych i skracania łańcuchów dostaw.

Szczegółowe warunki poszczególnych działań znajdą się w krajowych przepisach wykonawczych.

 

Wojciech Ślósarz, dn. 8.10.2021 r.

Na podstawie drugiej wersji Planu Strategicznego:

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027